Bemesting: februari komt er aan!

26 januari 2021
-
3 minuten

Februari komt eraan en dat is aanleiding om nog eens goed alle percelen langs te lopen. Let op plekken waar mogelijk water op het land staat. Soms is eenvoudig met een spade de waterafvoer weer te herstellen. Onderneem ook actie als de mollenactiviteit weer toeneemt.

Wat bemesting betreft denken we het eerst aan drijfmest, onze belangrijkste voedingstof voor plant en bodem! Verantwoord vroeg aan de gang is het beste; dinsdag 16 februari mogen we weer. Als het land berijdbaar is, adviseren wij te starten met sleepslangbemesting met waterverdunning. Het verdunnen van de mest met water verhoogt de stikstofbenutting. Bij een verhouding van minimaal 1 deel water en 2 delen mest, verhoogt de werkingscoëfficient van de drijfmest van 35% naar 40% van de stikstof (N).

Mestplan op basis van oogstdoel

Met een mestmonster met 4 kg N per ton en werking van 40% hebben we met 30 kuub mest zodoende 48 kg N per ha gegeven. Vervolgens gaan we een plan maken, waarbij we vooral kijken naar wat we willen oogsten. Een voorbeeld voor de gewenste opbrengst voor de eerste snede en de bijbehorende stikstofbehoefte:

  • 3,5 ton drogestof per ha
  • ruw eiwit (RE) gehalte van 180 g/kg
  • 1 mei oogsten

Dit leidt tot de volgende stikstofbehoefte:
180 RE x 3500 x 1,2 (verliezen) : 6,25 (RE naar N) = 120 kg N

Met 30 kuub verdunde drijfmest hebben we werkzaam 30 x 4 x 40% = 48 kg N gegeven. Aanvullend uit kunstmest is in dit voorbeeld nog 72 kg N nodig. Daarnaast is bewezen dat in de 1e en 2e snede 50 tot 70 kg zwavel (S) nodig is. Zwavel is belangrijk voor opbrengst en is een belangrijke bouwsteen van eiwit. Daarnaast is calcium (Ca) van belang voor de bodemgezondheid.

Bemestingsadvies: twee kunstmestgiften

Ons advies is om de stikstof over twee giften te verdelen. Start vroeg met GrasPlus Start. Dit is een samengestelde korrelmeststof met 24% N, 21% S en 10% Ca (stikstof is 13% ammonium en 11% nitraat). Voor 35 kg zuivere N, geef je 150 kg GrasPlus Start per ha. Eind maart geef je nog een gift met GrasPlus 14000, het zusje van de Start. Ook hiervan strooi je 150 kg per ha. De GrasPlus 14000 bevat 24% N, 10% S en, 10% Ca (stikstof is 12,5% ammonium en 11,5% nitraat).

Oogst naar behoefte

Vanaf eind april begint de spanning toe te nemen. Als het maandag 26 april is en de zon schijnt, met een geschatte opbrengst van 3200 kg drogestof en 185 g/kg RE, dan kun je ervoor kiezen om te maaien. Met name bij een flink aandeel mais in het rantsoen. Ruw eiwit uit gras bespaart dan dure soja in de komende winter. Wanneer het rantsoen uit een beperkt deel mais bestaat, is het beter om te wachten met maaien tot 3 mei. Normaal groeit gras in die tijd 100 tot 150 kg ds per dag. Dan staat er 4000 kg drogestof en vanwege verdunning daalt het RE van het gras met 4 gram per dag en bevat het gras dan 160 g/kg RE. Dat is wel zo plezierig in een grasrijk rantsoen.

Tip: Nog een manier om de eiwitkwaliteit te verbeteren is de 1e snede niet te nat in te kuilen. Van 35% naar 45% drogestof in de kuil geeft een plus aan SDVE en stevige min aan SOEB!

Meer weten?

Bekijk meer informatie over onze GrasPlus meststoffen of neem contact op met onze ruwvoerspecialist Gert Anker op 06 -51 337 614 of ganker@deheus.com.