10 praktische tips tegen hittestress bij varkens

01 april 2022
-
2 minuten

Elke diersoort gaat anders om met temperatuurverschillen. De ene soort heeft er eerder en meer last van dan de ander. Voor de gezondheid en de prestaties van de dieren, is het echter belangrijk om voorbereid te zijn op stijgende temperaturen. Onderstaand 10 praktische tips tegen hittestress bij varkens.

10 praktische tips tegen hittestress bij varkens

1: Werk met een tropenrooster, begin ’s ochtends eerder en pas de tijden van de voerbeurten aan; zo min mogelijk stalactiviteit tussen 15:00 en 20:00 uur

2: Let op gebruik van vloerverwarming en biggenlampen. Pas het beleid tijdig aan

3: Zeugen zijn tijdens warme perioden gevoeliger voor storende invloeden van buitenaf. Te veel onrust als gevolg van verplaatsen, vechten en behandelingen leveren
meer terugkomers op

4: Staan de zomerkleppen open en het winterluchtinlaat dicht (luchtinlaat, gootjes plafond, etc.)

5: Blindeer ramen en kalk het dak om opwarming van de stal te verminderen

6: Zijn de ventilatoren, luchtkokers, luchtwassers en luchtinlaat gereinigd? Te veel weerstand geeft een verminderde ventilatie

7: Controleer de drinknippels op watergift, reinig of vervang de nippels bij te lage opbrengst

8: Verlaag het drogestofgehalte van het bijvoer met 1-1,5%

9: Verlaag de voergift (10-20%) tijdens dagen met tropische temperaturen

10:  Let op met zoutrijke bijproducten en rantsoenen; indien een rantsoen al veel zout bevat, hebben de dieren al een hogere waterbehoefte

Meer praktische tips tegen hittestress