Vroegkoopactie GrasPlus-meststoffen – Bestellen in december en januari

Gert Anker

Accountmanager Rundvee

22 december 2023
-
5 minuten

In de maanden december en januari is het altijd goed om terug te zien op de oogst van verleden jaar en plannen te maken voor de voorjaarsbemesting van met name gras- en maisland. Na een aanvankelijk trage start afgelopen voorjaar is er voor 5 mei al een mooie snede van hoge kwaliteit geoogst. Vanwege wisselvallig weer tussen 5 en 18 mei is er na 14 dagen ‘rust’ alsnog een royale eerste snede van goede kwaliteit geoogst. Tot medio juli was het aan de droge kant, maar daarna kregen we een beste groei impuls en tot 10 oktober goed weer om te oogsten.

Beter ruwvoer 

Wij zien het als een belangrijke taak om jou te helpen meer en beter ruwvoer te telen. Wat ‘beter ruwvoer’ inhoud, verschilt per situatie. Bepaal aan de hand van jouw rantsoen, en met name het aandeel gras en mais daarin, hoe jouw ideale ruwvoer eruit ziet. Dat is je vertrekpunt en daar stem je de bemesting, teelt en oogst op af. Vergelijk jouw ideale ruwvoer met de kuilen die je afgelopen jaar gewonnen hebt. Wat ga je anders doen? 

Helaas hebben we dit jaar minder drijfmest uit te rijden en ook de stikstof gift uit kunstmest is beperkt. Denk in je plan bijvoorbeeld ook na over inzaai van klavers. Met klaver in het grasland kun je stikstof besparen en die ruimte kun je dan op de productiefste percelen gebruiken. Sta ook stil bij je aanpak van beweiding en/of zomerstalvoeren. 

Bemesting 

In de eerste plaats gaat het om de beste verdeling en benutting van de drijfmest. Daarnaast is het bekend dat zwavel met name voor de 1e en 2e snede van groot belang is voor een betere opbrengst. Afhankelijk van de omstandigheden is 30 tot 60 kg SO3 per snede nodig. Bij een gift van 300 kg GrasPlus meststof per hectare kun je kiezen voor GrasPlus 14000 met 10% SO3 of GrasPlus Start met 21% SO3. Veehouders die met stikstof op ureum basis willen werken, kunnen kiezen voor GrasPlus Force met 38% N en 18% SO3. Met GrasPlus op KAS basis is dus meer maatwerk mogelijk. 

Kalium 

Kalium speelt een essentiële rol in de vochthuishouding van planten en daarmee in de stofwisselingsprocessen die nodig zijn om te groeien. Het element is aanwezig in drijfmest, maar varieert flink (van 4 tot 7 g K2O/kg). Vanwege beperkte drijfmest is kali aanvulling van groot belang voor de groei en opbrengst van gras- en maisland. Het bevordert de sapstroom in de plant en hierdoor blijft zeker ook onder droge omstandigheden de groei er beter in. Met name gras-klaverpercelen zijn zeer dankbaar. We adviseren om bij een beperkt kali tekort GrasPlus of MaisPlus 13400 in te zetten. Heb je een forse aanvulling van kali nodig, dan is het beter om apart een gift met Kali 60% of Kali Roll 48% te strooien. 

Afhankelijk van jouw ideale ruwvoer en de analyses van grond en gewas kunnen we je een onderbouwd advies geven. Met OptiGras en OptiMais rekenen we de behoefte van de percelen door en kunnen we je een concreet aanbod doen van GrasPlus passend bij jouw bedrijfssituatie. 

Vroegkoop actie 

Om eenieder op tijd van gewenste GrasPlus meststoffen te voorzien, hebben we zoals gebruikelijk weer een interessant Vroegkoop aanbod voor bestellingen tot 31 januari: 

  • Huidige prijzen, inclusief 0,70 / 100 kg vroegkoop korting voor levering in week 6, 7 en 8 
  • Kun of wil je niet eerder dan week 9 of 10 GrasPlus kunstmest ontvangen, dan geldt een korting van €0,30 / 100 kg 
  • Zo zijn we in de gelegenheid om iedereen op tijd van de gewenste meststoffen te voorzien en dat is voor onze logistiek ook bijzonder prettig. 
  • De markt van meststoffen is momenteel stabiel, maar kan naar februari/maart weer stijgen en daar heb je bij acceptatie van ons aanbod geen hinder van. 

Meer Melk uit Ruwvoer gewenst! 

 

Over de auteur

Gert Anker

Accountmanager Rundvee