Omschakelen naar biologische melkveehouderij?

21 januari 2023

Kijk & Luistertip: omschakelcursus

In opdracht van de Provincie Gelderland is een digitale omschakelcursus ontwikkeld. Melkveehouders kunnen hiermee op een laagdrempelige manier onderzoeken of deze manier van werken bij hun toekomstvisie past.

De digitale omschakelcursus bestaat uit een interactieve PDF en een podcast serie. In de interactieve PDF vind je informatie over biologische wet- en regelgeving, beweiding, antibioticagebruik, voer en allerlei andere aspecten van het omschakelen naar een biologische bedrijfsvoering. De aansluitende podcast serie BioLogisch Boeren bestaat uit 4 afleveringen met ieder een verschillend thema:

  • Bodemkwaliteit en Graslandmanagement

Met Nimda Schelhaas van Bio in ‘t Veld en Nick van Eekeren van het Louis Bolk Instituut

  • Diergezondheid en Dierwelzijn

Met Gidi Smolders, gepensioneerde onderzoeker van Wageningen UR Livestock

  • Rantsoen

Met Hanna Pluimes van Voor Bio en René Cruijsen, voorzitter van EKO-Holland

  • Economische strategie

Met Kees Water van Ekopart

Beluister hier de podcast op Spotify en open hier de interactieve PDF.

Informatie over omschakelen?

Thijs Hunink

Rundveespecialist