De Heus wijzigt zijn bestuursstructuur

Ger Nijkamp

Hoofd Marketing, Communicatie en E-business

15 april 2024
-
2 minutes

Sinds 2007 vervullen Co en Koen de Heus gezamenlijk de rol van CEO binnen het familiebedrijf De Heus. Het is hun ambitie om onze onderneming als familiebedrijf op een duurzame manier verder te laten groeien. Om hier zo goed mogelijk invulling aan te geven, is er besloten enkele wijzigingen door te voeren in het bestuursmodel.

Aangepast bestuursmodel voor De Heus

De Heus Animal Nutrition, waar De Heus Voeders onderdeel van uitmaakt, hanteert vanaf 1 januari 2025 een nieuw bestuursmodel. Momenteel werkt de organisatie via een zogenaamd ‘dualistisch bestuursmodel’, waarbij er sprake is van een directie, bestaande uit de beide co-CEO's, de CFO en een raad van commissarissen. 

Per 1 januari a.s. stapt De Heus over naar een zogeheten ‘one-tier board’ model. Dit model hanteert één bestuursorgaan (raad van bestuur), waar zowel de uitvoerende als niet-uitvoerende bestuurders (toezichthouders) deel van uitmaken. Deze nieuwe raad van bestuur bestaat uit acht bestuurders. Naast Co en Koen de Heus nemen vier van de vijf huidige commissarissen de rol van niet-uitvoerende bestuurder op zich. De CEO (zie hieronder) en CFO maken als uitvoerende bestuurders ook onderdeel uit van deze raad van bestuur. 

Gezamenlijk voorzitterschap van raad van bestuur door Co en Koen de Heus

Namens de familie de Heus nemen Co en Koen daarmee de rol van co-voorzitter van het bestuur op zich. Deze positie stelt hen in staat direct betrokken te blijven bij het bepalen van de strategische koers en besluitvormingsprocessen van het familiebedrijf. Net zoals nu het geval is, blijven zij het gezicht van de organisatie. Als niet-uitvoerende bestuurders houden zij rechtstreeks toezicht op de uitvoering van de bestuursbesluiten én blijven zij verantwoordelijk voor de koers van het bedrijf. Algemeen Directeur Paul Damen blijft onveranderd verantwoordelijk voor De Heus Voeders B.V.

Gabor Fluit vanaf januari '25 eindverantwoordelijk De Heus Animal Nutrition

Als nieuw te benoemen CEO en uitvoerend bestuurder zal Gabor Fluit verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en implementatie van de strategische beslissingen die binnen het bestuur worden genomen. Gabor begon zijn carrière binnen De Heus al in 2008. Met zijn team heeft hij onze bedrijfsactiviteiten in Vietnam vanaf de grond opgebouwd. Vervolgens heeft hij de positie van De Heus in Azië verder versterkt door goede marktposities op te bouwen in Myanmar, Indonesië, Cambodja en India. In 2021 speelde Gabor een doorslaggevende rol in de overname van MNS Feeds, dat inmiddels succesvol geïntegreerd is binnen De Heus Vietnam internationale organisatie. Gabor zal leiding geven aan het Executive Committee, die hem zal ondersteunen in de uitvoering van de strategie. 


Co de Heus over de benoeming van Gabor Fluit tot CEO: “Wij zijn blij dat we in Gabor de juiste persoon voor de functie van CEO binnen onze organisatie hebben gevonden. Wij werken al lang met hem samen, Gabor kent onze organisatie en bedrijfscultuur door en door. Hij heeft binnen Azië een
geweldige prestatie neergezet. Wij zijn ervan overtuigd dat Gabor met zijn kwaliteiten, leiderschapsstijl en zijn vermogen om grenzen te verleggen en successen te boeken, de juiste persoon is om De Heus richting verdere groei en een veelbelovende toekomst leiden”.

“Wij zijn ervan overtuigd dat Gabor met zijn kwaliteiten, leiderschapsstijl en zijn vermogen om grenzen te verleggen en successen te boeken, de juiste persoon is om De Heus richting verdere groei en een veelbelovende toekomst leiden”.

Co de Heus

Over de auteur

Ger Nijkamp

Hoofd Marketing, Communicatie en E-business

Heeft u vragen over het nieuwe bestuursmodel? Neem dan contact op met Ger Nijkamp.