Mestboekhouding 2023

Freddy Westrik

Agra-Matic Adviseur Mineralen

22 december 2023
-
3 minuten

Namens het team van Agra-Matic Mineraal wensen we je het allerbeste voor 2024! Voor veel bedrijven geldt dat RVO vraagt om in januari de aanvullende gegevens over 2023 door te geven. Dit is ook een voorwaarde voor de derogatie in 2023. Het is dus belangrijk om dit te doen.

We geven je een aantal aandachtspunten om op te letten: 

  • Gemeten voorraden: Bij de aanvullende gegevens moeten de gemeten voorraden worden doorgegeven. Deze reken je na met de mestboekhouding om aan te tonen dat de gebruiksnormen niet zijn overschreden. 
  • Melkproductie: Reken de niet-geleverde melk mee bij de totale melkproductie. Dus ook biest, antibiotica melk, eigen consumptie melk, etc. Ook voor de bepaling van het benodigde aantal fosfaatrechten.  
  • Relatienummers: Let vooral goed op als er een nieuw relatienummer in gebruik is genomen gedurende 2023. Het komt regelmatig voor dat er nog mest is af- of aangevoerd op het oude relatienummer. Vergeet deze niet in de boekhouding.  
  • Kunstmest: Controleer goed de totale aanvoer van kunstmest. Denk hierbij ook aan kunstmest voor de mais die eventueel via de loonwerker kan zijn geleverd. 
  • Bufferstoken: Controleer of de bufferstroken wel goed in het mestplan zijn verwerkt. 
  • Stifstoknormen: Controleer of je met de juiste normen rekent (met derogatie 220 kg of 240 kg stikstof/ha, of zonder derogatie 170 kg stikstof/ha) 

Derogatie 2024 en Grondmonsters 

De aanvraag voor derogatie voor 2024 is nog niet geopend. Probeer wel alvast in beeld te krijgen welke grondmonsters vernieuwd moeten worden. Deze kunnen het beste gestoken worden voordat de eerste mest is uitgereden. Dit kan ook van belang zijn voor fosfaatdifferentiatie.  

Gebruik van de Sleepvoetbemester 

Ga je dit jaar gebruik maken van de sleepvoetbemester en voldoe je aan de voorwaarden. Doe dan alvast de melding  melding mest waterverdund uitrijden bij RVO. Dit is verplicht als je de sleepvoetbemester wilt gebruiken.  

 

Contact opnemen

De specialisten van Agra-Matic Mineraal denken graag met je mee!

Over de auteur

Freddy Westrik

Agra-Matic Adviseur Mineralen