Laat op tijd je grond bemonsteren

22 november 2023
-
2 minuten

Om gebruik te maken van derogatie zijn geldige analyserapporten nodig van de landbouwgrond. De voorwaarden voor derogatie 2024 zijn echter nog niet bekend gemaakt door RVO. Het is daarom nog niet te zeggen hoe oud de grondmonsters mogen zijn voor het bemestingsplan en voor wanneer de nieuwe monsters gestoken moeten worden. Over het algemeen zijn de december en januari maanden de beste tijd om grondmonsters te laten steken.

Fosfaatdifferentiatie 

Naast derogatie kan fosfaatdifferentiatie ook een reden zijn om de grondmonsters up-to-date te houden. Als uit het grondmonster blijkt dat er weinig fosfaat in de bodem zit, mag extra fosfaat uit dierlijke mest worden aangebracht. Dat is tegenstrijdig met de afbouw van derogatie. Toch kan fosfaatdifferentiatie ook voordeel geven bij de berekening van de mestverwerkingsplicht. Op de website van RVO is te zien tot wanneer grondmonsters geldig zijn.

Bodemgezondheid 

Heb je geen geldige bodemanalyses en moet je nieuwe monsters nemen? Dan adviseren we om uitgebreide analyses te nemen. Uitgebreide bodemanalyses, inclusief sporenelementen, geven meer informatie over de gezondheid van de bodem. Zo weet je of de bodem aandacht nodig heeft, bijvoorbeeld om de pH op orde te krijgen. De bodem is de basis voor je ruwvoer. Gezondheid van de bodem is dan ook erg belangrijk. Kijkend naar de toekomst en wetende dat derogatie in 2026 vervalt, wordt dit alleen maar nog belangrijker. 

Contact

Heb je vragen? Neem dan contact op met de specialist van Agra-Matic Mineraal in jouw regio.