De Heus trekt zich terug als lid van AgriNL

12 oktober 2021
-
1 minuut

Op dinsdag 12 oktober is een advertentie van AgriNL geplaatst waarin het nieuw te vormen kabinet wordt opgeroepen te kiezen voor een specifieke gebiedsgerichte aanpak in plaats van generieke maatregelen. Dat hebben we gesteund omdat we het belangrijk vinden dat er duidelijkheid en toekomstperspectief komt voor de agrarische sector. Boeren moeten weten waar ze aan toe zijn en weer plannen voor de toekomst kunnen maken.

Deze advertentie en het daaronder liggende actieplan hebben geleid tot stevige reacties van boerenbelangenbehartigers, met name omdat men vindt dat niet de bedrijven maar de boeren zelf deze discussie moeten voeren. Wij vinden dat de boeren noch de bedrijven geholpen zijn met verdeeldheid en willen bijdragen aan eensgezinde belangenbehartiging, niet aan tweedracht.

Daarom hebben we besloten onze activiteiten toe te spitsen op de maatschappelijke vraagstukken die te maken hebben met de productie van diervoeders en de discussie over het toekomstperspectief voor de agrarische sector over te laten aan de boeren en hun organisaties. Dat betekent ook dat we ons zullen terugtrekken als lid van AgriNL.

We zijn en blijven als De Heus bereid om in gesprek met anderen te bekijken welke bijdrage wij kunnen leveren aan de verdere verduurzaming van de agrarische sector en het verbeteren van het toekomstperspectief voor onze klanten. Daarnaast zullen we activiteiten die gericht zijn op het vergroten van het draagvlak voor de wijze waarop we in Nederland voedsel produceren blijven ondersteunen.