De Heus gaat niet in op uitnodiging Remkes

02 augustus 2022
-
3 minuten

De Heus heeft vorige week een uitnodiging ontvangen van de heer Remkes om met hem en het Kabinet in gesprek te gaan over de stikstofplannen. Op dit moment gaat De Heus niet in op deze uitnodiging, omdat eerst de boeren(organisaties) aan zet zijn. Lees hieronder onze volledige reactie aan de heer Remkes.

Reactie op brief Remkes

Geachte heer Remkes,

Hartelijk dank voor uw uitnodiging voor een gesprek met u en het Kabinet over de voorgenomen stikstofplannen. Op dit moment maken wij van deze uitnodiging geen gebruik. Graag lichten wij toe waarom.

De beoogde Kabinetsplannen hebben in de huidige vorm een grote impact op de (economische) leefbaarheid van het platteland en leiden tot enorme onzekerheid bij boeren en bedrijven in de agrarische sector. Het is daarom van belang dat, vóór er gesproken wordt met ketenpartijen, éérst gesproken wordt met vertegenwoordigers van de boerenorganisaties. Het zijn hun leden wiens bedrijven als eerste en in meest directe zin geraakt worden door de stikstofmaatregelen, en zij verdienen wat ons betreft dan ook het voortouw.

Wij constateren dat bij boerenorganisaties op dit moment weinig draagvlak is voor gesprekken met het Kabinet. Wij begrijpen dat premier Rutte zeer recent heeft toegezegd aan de voorzitter van LTO dat er ook bij het Kabinet geen taboes meer (zouden) zijn op een gesprek, waardoor zaken als doel en onderbouwing van het beleid, tijdpad voor de maatregelen en manier van stikstofreductie bespreekbaar zijn. Wij hopen oprecht dat dit in de praktijk zo zal blijken te zijn. In dat geval zijn we graag bereid op een gepast moment aan te schuiven voor een gesprek.

De Heus is trots op de Nederlandse agrarische sector en op onze boeren. De sector is toonaangevend in de wereld, zowel qua kwalitatief hoogwaardige voedselproductie als in het telkens weer bedenken van slimme en vernieuwende methoden om steeds duurzamer en diervriendelijker te produceren. Wat De Heus betreft zit de oplossing dan ook in innovatie boven uitkoop en onteigening. Het is daarom van groot belang om binnen het stikstoffonds meer (financiële) middelen te reserveren om innovaties op het boerenerf mogelijk te maken, om zo het toekomstperspectief van onze boeren en alle andere partijen in onze voedselketen te kunnen versterken.

Helaas zien we dat de afgelopen weken zowel het debat als de protesten rondom het stikstofbeleid zijn verhard. Wij roepen u en iedereen die betrokken is bij het stikstofdossier dan ook op om open met elkaar het gesprek aan te gaan, het hoofd koel te houden en mogelijke nieuwe protestacties te houden binnen de grenzen van de wet. Op deze manier kunnen we gezamenlijk komen tot een oplossing die recht doet aan zowel de boeren die ons voedsel produceren als aan alle andere maatschappelijke belangen.

Wij wensen u veel succes met de vervolgstappen.

Lees ons eerdere statement over de stikstofplannen