De Heus over stikstofplannen

01 juli 2022
-
5 minuten

De minister voor Natuur en Stikstof en de minister van LNV hebben op vrijdag 10 juni hun plannen gepubliceerd om te komen tot emissiereductie van stikstof. De Heus Voeders begrijpt de boosheid van de boerenorganisaties over deze plannen goed.

Wij maken ons samen met de veehouders zorgen over de toekomst van de agrarische sector, de leefbaarheid en de economische veerkracht op het Nederlandse platteland. Daarom roepen wij alle betrokken maatschappelijke organisaties op om samen het gesprek aan te gaan en een oplossingsrichting te kiezen die innovatie en verdere verduurzaming verkiest boven uitkoop en onteigening.

We kennen in Nederland een lange traditie van gezamenlijk zoeken naar oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen die we in ons land tegenkomen. Voorwaarde daarvoor is wel dat alle maatschappelijke partijen bereid zijn met elkaar het gesprek aan te gaan om te zoeken naar een oplossing die op draagvlak bij alle belanghebbenden kan rekenen. In het stikstofdossier is die traditie de afgelopen jaren steeds verder uit het zicht geraakt. Vergaande juridisering en een beleid dat zich steeds nadrukkelijker richt op het uitkopen van grote groepen boeren heeft het onderlinge vertrouwen beschadigd en maakt het zoeken naar een gezamenlijke oplossing steeds lastiger.

Toekomstperspectief

Als het aangekondigde beleid wordt doorgezet dan zal dat niet alleen grote gevolgen hebben voor het aantal boerenbedrijven in Nederland. Ook andere bedrijven in ons voedselsysteem zien door dit beleid hun toekomst onzeker worden. In een tijd waarin bedrijven juist willen investeren om bij te dragen aan andere maatschappelijke opgaven op het gebied van het klimaat en het milieu staat de druk op inkomens de verdere verduurzaming van onze voedselketen in de weg. Bij het zoeken naar een oplossing voor het stikstofdossier die wel op breed draagvlak kan rekenen, moet dan ook nadrukkelijk het toekomstperspectief van alle ketenpartijen in ons voedselsysteem worden meegenomen.

Verdere verduurzaming van het voedselsysteem

Op die manier kan perspectief geboden worden aan boeren en ketenpartijen en tegelijkertijd worden gewerkt aan de verdere verduurzaming van ons voedselsysteem. De Heus Voeders levert daar graag een bijdrage aan door met boeren, collega diervoederbedrijven, overheid en ketenpartijen de komende jaren onder andere te blijven werken aan het verlagen van de CO2-footprint, het vergroten van het gebruik van bij- en restproducten en het terugdringen van ontbossing.