Succesvolle Bedrijfs-scan bij Tiemessen uit Sterksel

Zo werkt onze Bedrijfs-scan vleesvarkens in de praktijk

Wat is de Bedrijfs-scan vleesvarkens precies?

Om goede resultaten te behalen met je vleesvarkens is het belangrijk de cruciale factoren op orde te hebben. We hebben daarom met onze productmanagers, vleesvarkensspecialisten en varkensdierenarts de Bedrijfs-scan vleesvarkens ontwikkeld waarbij alle facetten van een varkensbedrijf structureel onder de loep genomen worden.

Hierdoor wordt inzichtelijk wat de meest prangende problemen zijn en kun je deze grondig aanpakken. Voor veel problemen is er namelijk niet 'even snel' een oplossing. Die problemen moet je structureel aanpakken. We hebben inmiddels veel ervaring opgedaan met onze Bedrijfs-scan en vleesvarkenshouders die ermee werken, zijn er erg over te spreken. Denk daarbij aan voeding, management en gezondheid.

Belangrijke rol voor varkensdierenarts

Bij de Bedrijfs-scan vleesvarkens speelt de varkensdierenarts van De Heus, Godfried Groenland, een centrale rol. Om  alles objectief te kunnen meten, hoort een bedrijfsbezoek van hem er standaard bij. Hygiëne staat natuurlijk voorop, dus het bezoek begint met het aantrekken van de bekende blauwe overschoentjes.

Gezonde vleesvarkens presteren beter

Het lijkt zo van zelfsprekend; voor een goed resultaat moeten vleesvarkens hard groeien.  En daar moet het voer voor zorgen. Maar wanneer vleesvarkens niet fit zijn, dan kunnen ze nutriënten niet optimaal omzetten in groei en bovendien gebruiken ze energie om wel fit te worden. Het is dus zaak om je vleesvarkens gezond te houden. En dat is precies waar de Bedrijfs-scan vleesvarkens op gericht is en dat op een heel gestructureerde manier. 

Wil je de poster thuis ontvangen?

Gezamenlijk bedrijfsbezoek

We kijken dit keer mee bij een bedrijfsbezoek bij varkenshouderij Tiemessen uit Sterksel. De specialist is Ken Wijenberg. Ken is al enkele jaren vleesvarkensspecialist. Voorheen bij Coppens, maar dat is nu overgegaan in De Heus. Samen met dierenarts Godfried en eigenaar Hein maken ze een ronde door het bedrijf.

Tiemessen uit Sterksel

Tiemessen is een traditioneel vleesvarkensbedrijf. Naast enkele paarden worden hier 1.156 vleesvarkens gehouden in traditionele stallen. Het bedrijf wordt gerund door Hein en Jo Tiemessen. Samen zorgen ze voor de dagelijkse gang van zaken. 

Gezonde vleesvarkens zorgen voor het hoogste rendement.

Rinus Veldhorst

Productmanager vleesvarkens

Samen door de stal

Voorafgaand aan een Bedrijfs-scan wordt eerst contact opgenomen met de eigen praktiserend dierenarts van het bedrijf. Daarbij wordt overlegd of er misschien specifieke veterinaire zaken spelen op het bedrijf. In dit geval maken Ken, Godfried en varkenshouder Hein Tiemessen gezamenlijk een ronde door de stal. Soms gaat ook de eigen dierenarts mee, zodat aandachtspunten vanuit meerdere hoeken bekeken en besproken kunnen worden.

Neem ook eens een kijkje in onze vleesvarkensvoerfabrieken

Bekijk fotoreportage

Inzicht in de gezondheidsstatus

Om te weten hoe het bedrijf er qua gezondheid voorstaat, wordt een dwarsdoorsnede over de diverse leeftijdsgroepen gemaakt. Naast serologie (antistoffen-test) is ook het gebruik van kauwtouwen een mooi hulpmiddel. Met behulp van het touw kunnen speekselmonsters afgenomen worden, zodat deze onderzocht kunnen worden op ziekteverwekkers.

  

Meten van stalklimaat

Het stalklimaat kan grote invloed hebbben op het gedrag en de gezondheid van de varkens. Binnen de Bedrijfs-scan is daarom ook aandacht voor klimaat. Als er aanwijzingen zijn dat hier verbeteringen kunnen worden doorgevoerd, kan het Klimaat-team van De Heus ingeschakeld worden om alles grondig door te meten. Met behulp van meters en sensoren worden door hen allerlei variabelen gemeten, zodat er eventueel goed onderbouwd aanpassingen gedaan kunnen worden. De Heus beschikt over de zogenaamde ‘Healthy Climate Monitor’ waarbij ook beelden van de dieren beschikbaar komen.

Mestonderzoek

Om nog meer inzicht te krijgen in de darmgezondheid van de dieren worden er ook mestmonsters genomen. Deze monsters worden routinematig onderzocht op PIA  (Lawsonia), maar kunnen ook uitgebreider onderzocht worden. Hiervoor worden zo nodig diverse laboratoria ingeschakeld.

Mooie smeuïge mest

De Matrix-wals-technologie doet duidelijk zijn werk. Met voldoende vezels krijg je mooie smeuïge mest.

Lees meer over Matrix-wals-technologie

Het juiste voer

Voor een goede groei en goede gezondheid is goed voer natuurlijk erg belangrijk. De voerschema’s worden beoordeeld aan de hand van de rekenmodule GPS-InnoFeed. De afstelling van de voerbakken en drinknippels wordt zeker niet overgeslagen. Het is soms een behoorlijke klus, maar het kan veel rendement opleveren.

Weten wat jouw varkens kunnen?

Onze vernieuwde rekenmodule GPS/ InnoFeed laat zien wat jij met jouw vleesvarkens kunt bereiken.

Rinus Veldhorst

Productmanager varkens

Goed ontwormen

Goed ontwormen blijft op elke bedrijf een belangrijk aandachtspunt. In dit geval bleek er al een strak protocol van toepassing. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van een topdressing en het resultaat op dit bedrijf is goed.

Hokverrijking zorgt voor afleiding

Tweemaal daags worden de varkens door Hein gecontroleerd. Om de varkens even in de benen te krijgen gooit hij geregeld een handje hokverrijkingskorrels op de vloer. De Heus heeft voor vleesvarkens een speciale Wroetmix. Deze is ideaal te gebruiken op de dichte vloer van een vleesvarkensstal. De Wroetmix heeft, net als onze andere producten, een voedingswaarde en is vrij van entero-bacteriën.

Grove vezels voor gezonde darmen

Met de Matrix-wals-technologie krijg je precies de juiste vezels in het vleesvarkensvoer

Hierom zijn vezels belangrijk voor vleesvarkens

Toch nog even de klimaatcomputer checken

De metingen geven niet direct aan dat er problemen zijn met het stalklimaat, maar toch is het prettig om samen even de instellingen na te lopen. 

Mooie samenwerking

Alle metingen komen in een overzichtelijk rapport, zodat direct duidelijk wordt waar er de meeste winst te behalen valt. Dit wordt uitgebreid besproken met de varkenshouder en bedrijfsdierenarts en daarna wordt het plan van aanpak vastgesteld. Daarbij komt behalve voeding en management ook gezondheid aan de orde. Het uitgangspunt daarbij is dat gezondere varkens een hoger rendement opleveren en natuurlijk voor meer werkplezier zorgen. Gelukkig is dat bij Hein Tiemessen en Ken Wijenberg al dik op orde.

Meer weten over ons vernieuwde assortiment vleesvarkensvoer?

Zoals onze energierijke TopMax-reeks.

Antoine Dijkhoff

Verkoopleider Varkens

Vleesvarkensvoer van De Heus