Succesvolle Totaalaanpak bij Tiemessen uit Sterksel

Zo werkt onze Totaalaanpak vleesvarkens in de praktijk

Wat is de Totaalaanpak vleesvarkens precies?

Om goede resultaten te behalen met je vleesvarkens is het belangrijk om alle succesfactoren op orde te hebben. We hebben daarom met onze productmanagers, vleesvarkensspecialisten en varkensdierenarts de Totaalaanpak vleesvarkens ontwikkeld waarbij alle facetten van de varkenshouderij structureel onder de loep genomen worden.

Hierdoor wordt inzichtelijk wat de meest prangende problemen zijn en kun je deze grondig aanpakken. Voor veel problemen is er namelijk niet 'even snel' een oplossing. Die problemen moet je structureel aanpakken. We hebben inmiddels veel ervaring opgedaan met onze Totaalaanpak en vleesvarkenshouders die ermee werken, zoals Tiemessen, zijn er erg over te spreken.

Belangrijke rol voor varkensdierenarts

Bij de Totaalaanpak vleesvarkens speelt de varkensdierenarts van De Heus, Godfried Groenland, een centrale rol. Om  alles objectief te kunnen meten, hoort een bedrijfsbezoek van hem er standaard bij. Hygiëne staat natuurlijk voorop, dus het bezoek begint met het aantrekkenvan de bekende blauwe overschoentjes.

Gezonde vleesvarkens presteren beter

Het lijkt zo van zelfsprekend; voor een goed resultaat moeten vleesvarkens hard groeien.  En daar moet het voer voor zorgen. Maar wanneer vleesvarkens niet fit zijn, dan kunnen ze nutrienten niet optimaal omzetten in groei en bovendien gebruiken ze energie om wel fit te worden. Het is dus zaak om je vleesvarkens gezond te houden. En dat is precies waar de Totaalaanpak vleesvarkens op gericht is en dat op een heel gestructureerde manier. 

Wil je de poster thuis ontvangen?

Vraag poster aan

Gezamenlijk bedrijfsbezoek

We kijken dit keer mee bij een bedrijfsbezoek bij Tiemenssen varkenshouderij uit Sterksel. De specialist is Ken Wijnenberg. Ken is al enkele jaren vleesvarkensspecialist. Voorheen bij bij Coppens, maar dat is nu overgegaan in De Heus. Samen met dierenarts Godfried en eigenaar Gerard maken ze een ronde door het bedrijf.

Tiemessen uit Sterksel

Tiemessen is een traditioneel vleesvarkensbedrijf. Naast xx-activiteiten worden hier 2.000 vleesvarkens gehouden in traditionele stallen. Het bedrijf wordt gerund door Gerard Tiemessen. Samen met .... zorgt hij voor de dagelijkse gang van zaken.Gezonde vleesvarkens zorgen voor het hoogste rendement.

Wouter Janssen

Productmanager vleesvarkens

Samen door de stal

Ken, Godfried en varkenshouder Tiemessen maken gezamenlijk een ronde door de stal. Soms gaat ook de eigen dierenarts mee, zodat aandachtspunten vanuit meerder hoeken bekeken en besproken kunnen worden.

Neem ook eens een kijkje in onze vleesvarkensfabrieken

Bekijk fotoreportage

Inzicht in de gezondheidsstatus

Om te weten hoe het bedrijf ervoor staat,wordt een dwarsdoorsnedes van de gezondheidstatus gemaakt. Het gebruik van kauwtouwen is daar een mooi hulpmiddel bij. Met behulp van het touw kunnen speekselmonsters afgenomen worden, zodat deze onderzocht  kunnen worden op ziekteverwekkers.

  

Meten van stalklimaat geeft inzicht

Het stalklimaat kan grote invloed hebbben op het gedrag en de gezondheid van de varkens. Binnen het Totaalplan is daarom ook aandacht voor klimaat. Met behulp van meters en sensoren worden allerlei variabelen gemeten, zodat er eventueel aanpassingen aan het stalklimaat gedaan kunnen worden.

Mestonderzoek

Om inzicht te kijken in de gezondheidsstatus van het bedrijf worden er ook mestmonsters genomen. De Heus beschikt over een hypermodern laboratorium in Vehgel waar verschillende onderzoekstechnieken gebruikt kunnen worden om te bepalen in hoeverre er micro-organismen, zoals bacterien, parasieten, of virussen in de mest aanwezig zijn.

Mooie smeuïge mest

De Matrix-wals-technologie doet duidelijk zijn werk. Met voldoende vezels krijg je mooie smeuïge mest.

Lees meer over Matrix-wals-technologie

Het juiste voer

Voor een goede groei en goede gezondheid is goed voer natuurlijk erg belangrijk. De voerschema’s worden beoordeeld aan de hand van de rekenmodule GPS/InnoFeed. De afstelling van de voerbakken en de drinknippels wordt zeker niet overgeslagen. Het is soms een behoorlijke klus, maar het kan veel rendement opleveren.

Weten wat jouw varkens kunnen?

Onze vernieuwde rekenmodule GPS/ InnoFeed laat zien wat jij met jouw vleesvarkens kunt bereiken. Wouter Janssen, Productmanager vleesvarkens

Goed ontwormen

Goed ontwormen, blijft op elke bedrijf een belangrijk aandachtspunt. In dit geval bleek er al een strak protocol van toepassing. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van een topdressing.

Hokverrijking zorgt voor afleiding

Tweemaal daags worden de varkens door Gerard (??) gecontroleerd. Om de varkens even in de benen te krijgen gooit hij geregeld een handje hokverrijkingskorrels op de vloer. De Heus heeft voor gespeende biggen Big Explore XL in het assortiment. Deze extra grote korrels zorgen ervoor dat ongewenst gedrag wordt voorkomen. Bovendien werken ze stress verlagend en stimuleren ze de voeropname. 

Grove vezels voor gezonde darmen

Met de Matrix-wals-technologie krijg je precies de juiste vezels in het vleesvarkensvoer

Hierom zijn vezels belangrijk voor vleesvarkens

Toch nog even de klimaatcomputer checken

De metingen geven niet direct aan dat er problemen zijn met het stalklimaat, maar toch is het prettig om samen even de instellingen na te lopen. 

Mooie samenwerking

Alle metingen komen in een overzichtelijk rapport, zodat direct duidelijk wordt waar er de meeste winst te behalen valt. Dit wordt uitgebreid besproken met de varkenshouder en bedrijfsdierenarts en daarna wordt het plan van aanpak vastgesteld. Het uitgangspunt daarbij is dat gezondere varkens een hoger rendement opleveren en natuurlijk voor meer werkplezier zorgen. Gelukkig is dat bij Gerard Tiemessen en Ken Wijnbergen al dik op orde.

Meer weten over ons vernieuwde assortiment vleesvarkensvoer?

Zoals onze energierijke TopMax-reeks.

Antoine Dijkhoff

Verkoopleider Varkens

Vleesvarkensvoer van De Heus