Maisrassen

Het doel van maïsteelt is de productie van hoogwaardig, zetmeelrijk ruwvoer dat goed verteerbaar is.

Bij de keuze van het maisras staat korrelrijpheid centraal. Een afgerijpte korrel zorgt voor voldoende zetmeel in je maiskuil. Wanneer de korrel eerder rijp is, kan de plant eerder geoogst worden. Een vitale groene plant tijdens het oogstmoment zorgt voor een beter verteerbaar product en een smakelijke kuil die goed wordt opgenomen. Vroege oogst, wanneer de plant nog vitaal en groen is, leidt tot een beter verteerbaar product.

Raadpleeg onze specialisten Bekijk andere ruwvoerproducten en -diensten
  • Reductie broeikasgasemissie
  • Hoge eiwitbenutting
  • Kwalitatief hoogwaardig en zetmeelrijk ruwvoer

Vroege maisrassen

Zaaizaadproducenten focussen bij de veredeling op vroege en zeer vroege maïsrassen. Deze doen qua opbrengst nog nauwelijks voor middenvroege rassen. Met rassen zoals Benedictio (FAO 220) kun je op verschillende grondsoorten in september een massaal en rijp gewas oogsten. Hierdoor is het mogelijk om voor 1 oktober een vanggewas in te zaaien om zo aan de vergroeningseis te kunnen voldoen. Vroege maïsrassen zijn ideaal voor telers op zand-, löss-, klei- en veengrond, waarbij de voorkeur uitgaat naar korrelrijpheid en oogstzekerheid.  

Vroegrijpheid vraagt om vroeg hakselen

Bij het afrijpen van snijmais is er een optimum. Naarmate de korrel verder afrijpt, neemt het zetmeelgehalte toe. Maar ook de bestendigheid van het zetmeel neemt toe. Daarmee wordt het zetmeel voor de koe steeds moeilijker te benutten. Het is om die reden erg belangrijk om de mais op het optimum te oogsten (36-38% ds). Als het optimum voorbij is, lijkt een hoog zetmeelgehalte op papier misschien wel mooi. Maar als de koe het dan minder goed kan benutten, levert het juist minder op.  

Veredeling zorgt niet alleen voor een vroegere korrelrijpheid, maar ook voor een plant die langer groen blijft. Daardoor wordt de afrijping vaak onderschat en wordt veel te veel snijmais pas na het optimum geoogst. Dus kies je voor een vroeg ras, haksel dan ook vroeg! 

Dent rassen

Op dit moment wordt de rassenlijst gedomineerd door Dent x Flint hybriden. Voor zuidelijke regio’s wordt door veredelaars gewerkt aan 100% Dent rassen die ook in Nederland rijp kunnen worden. 100% Dent mais geeft een hogere opbrengst en de korrels bevatten een melige zetmeelstructuur die makkelijker afbreekbaar is in de koe. Het eerste 100% Dent-ras dat KWS op de markt brengt is Gustavius (FAO 240) dat in combinatie met gelijk- of onderzaai kan worden toegepast op zuidelijke zandgronden. 
 
Voor degenen die de voorkeur geven aan het vroegst mogelijke maisras, is Autens (FAO180) de beste keuze, omdat het het vroegste ras is op de rassenlijst van meerjarig onderzochte snijmaïsrassen. 

Juiste raskeuze in 2024

Het maisareaal blijft (op derogatiebedrijven) beperkt. Ook neemt de kans op extreme weersomstandigheden tijdens het groeiseizoen toe. Kies voor rassen die zich afgelopen jaren hebben bewezen onder dergelijke omstandigheden, in proeven en praktijkervaring,  qua voederwaardeopbrengst en oogstzekerheid. 

Ontsmettingen

Initio Bird Protect is het alternatief voor ontsmetting tegen vogelvraat en kan worden ingezet op ritnaald-gevoelige percelen in combinatie met Force ontsmetting. Zorg voor een goed opgewarmd en vochtig zaaibed voor een vlotte ontkieming en optimale werking van de Force ontsmetting. 

Snijmais een belangrijke component in het rantsoen is voor de reductie van broeikasgasemissie. Bij rantsoenen met een hoger aandeel snijmais wordt in de pens namelijk minder methaan geproduceerd dan bij rantsoenen die voornamelijk op gras zijn gebaseerd. Daarnaast draagt snijmais bij aan een hoge eiwitbenutting in de koe door het hoge niveau aan pensenergie en bestendig zetmeel.

Wist je dat?

Ziektes en klimaat

Problemen met maiskopbrand, bladvlekkenziekte, builenbrand en stengelrot hebben desastreuze gevolgen voor opbrengst en voederwaarde van de mais. Heb je op jouw percelen te maken met deze problemen, dan is Genialis een aanrader. Dit ras is zeer vitaal, stevig en kan bovendien beter tegen de droogte dan andere rassen. 

Vanggewas ontwikkelt zich tot tussenteelt

Er bestaat een wettelijke verplichting tot het telen van een vanggewas na snijmais op zand- en lössgronden. Door de drogere zomers en mildere winters van de afgelopen jaren zien we de teelt van het vanggewas op veel bedrijven ontwikkelen tot een professionele tussenteelt waarbij een mooie snede in april kan worden geoogst. Een welkome aanvulling van de ruwvoervoorraad. Geschikte producten hiervoor zijn het tijdelijke grasmengsel Tornado 2 en Snelle Lente Rogge. Wil je flexibel zijn in oogst tijdstip van je mais dan kun je kiezen voor gelijkzaai in combinatie met rietzwenk Proterra Mais of onderzaai met Intermezzo.