Maisrassen

Het hoofddoel van de maisteelt is uiteraard de productie van kwalitatief hoogwaardig en zetmeelrijk ruwvoer.

Bij de keuze van het maisras staat korrelrijpheid centraal. De korrel dient namelijk af te rijpen om voldoende zetmeel in uw maiskuil te realiseren. Een vitale groene plant bij hakselen geeft daarbij een frisse en smakelijke kuil die goed wordt opgenomen. Kies daarom een maisras dat qua vroegrijpheid past bij uw situatie. De rassen van KWS blinken uit in vroegrijpheid van de korrel en een goede stay-green.

  • Reductie broeikasgasemissie

  • Hoge eiwitbenutting

  • Kwalitatief hoogwaardig en zetmeelrijk ruwvoer

Juiste raskeuze in 2021

Het areaal mais blijft (op derogatiebedrijven) beperkt. Ook neemt de kans op extreme weersomstandigheden tijdens het groeiseizoen toe. Een juiste maisrassenkeuze is daarom heel belangrijk. Er kan het best gekozen worden voor rassen die zich de afgelopen jaren onder dergelijke omstandigheden, in proeven en praktijkervaring, hebben bewezen op voederwaardeopbrengst en oogstzekerheid.

Vroege maisrassen

Zaaizaad producenten zetten in de veredeling volop in op vroege en zeer vroege maisrassen. Nieuwe vroege rassen doen hierdoor qua opbrengst nog nauwelijks onder voor middenvroege rassen. Met een vroeg ras zoals Benedictio (FAO 220) ben je in staat om op zand- en lössgrond in september een massaal en rijp gewas te oogsten. Je kunt dan nog voor 1 oktober een vanggewas inzaaien en aan de vergroeningseis voldoen. Ook voor telers op klei en veengrond verdienen de vroege maisrassen de voorkeur met het oog op korrelrijpheid en oogstzekerheid.

Op dit moment wordt de rassenlijst nog volledig gedomineerd door Dent x Flint hybriden. Voor zuidelijke regio’s wordt door veredelaars gewerkt aan 100% Dent rassen die ook in Nederland rijp kunnen worden. 100% Dent mais geeft een hogere opbrengst en de korrels bevatten een melige zetmeelstructuur die makkelijker afbreekbaar is in de koe. Het eerste 100% Dent-ras dat KWS op de markt brengt is Gustavius (FAO 240) dat in combinatie met gelijk- of onderzaai kan worden toegepast op zuidelijke zandgronden.

Gaat de voorkeur uit naar een zo vroeg mogelijk maisras, dan is Autens (FAO180) de beste keuze. Autens is namelijk het vroegste ras van de rassenlijst van de meerjarig onderzochte snijmaisrassen.

Ontsmettingen

Na het verbod op gebruik van anti-vogelvraat ontsmetting Mesurol vorig jaar, is dit jaar ook de anti-ritnaald ontsmetting Sonido verboden. Het alternatief voor deze middelen is Initio bird protect, in combinatie met Force ontsmetting op ritnaald gevoelige percelen. Voor een vlotte ontkieming en goede werking van de Force ontsmetting is een voldoende opgewarmd en vochtig zaaibed vereist.Snijmais een belangrijke component in het rantsoen is voor de reductie van broeikasgasemissie. Bij rantsoenen met een hoger aandeel snijmais wordt in de pens namelijk minder methaan geproduceerd dan bij rantsoenen die voornamelijk op gras zijn gebaseerd. Daarnaast draagt snijmais bij aan een hoge eiwitbenutting in de koe door het hoge niveau aan pensenergie en bestendig zetmeel.

Wist je dat?

Ziektes en klimaat

Problemen met maiskopbrand, bladvlekkenziekte, builenbrand en stengelrot hebben desastreuze gevolgen voor opbrengst en voederwaarde van de mais. Heb je op jouw percelen te maken met deze problemen, dan is Genialis een aanrader. Dit ras is zeer vitaal, stevig en kan bovendien beter tegen de droogte dan andere rassen.

Vanggewas ontwikkelt zich tot tussenteelt

Er bestaat een wettelijke verplichting tot het telen van een vanggewas na snijmais op zand- en lössgronden. Door de drogere zomers en mildere winters van de afgelopen jaren zien we de teelt van het vanggewas op veel bedrijven ontwikkelen tot een professionele tussenteelt waarbij een mooie snede in april kan worden geoogst. Een welkome aanvulling van de ruwvoervoorraad. Geschikte producten hiervoor zijn het tijdelijke grasmengsel Tornado 2 en Snelle Lente Rogge. Wil je flexibel zijn in oogst tijdstip van je mais dan kun je kiezen voor gelijkzaai in combinatie met rietzwenk Proterra Mais of onderzaai met Intermezzo.