Groenbemester na mais

De beste keus na de mais bestaat uit rogge, Westerwolds raaigras of Italiaans raaigras.

Westerwolds raaigras ontwikkelt het snelst, het kan alleen slecht tegen vorst. Italiaans raaigras is trager als Westerwolds, maar kan wél goed tegen de vorst. De oplossing is een mengsel van Westerwolds met Italiaans raaigras, SoilCover. Dit mengsel bestaat uit het snelst kiemende zaad. Hierdoor is maar één zak zaad per hectare nodig. 21 kg per hectare geeft evenveel planten als 150 kg rogge. Rogge en Italiaans raaigras geven veel organische stof per hectare. Italiaans heeft als voordeel dat het een fijnmazig wortelgestel heeft, waardoor de structuur van de grond ná ploegen beter is.

Neem contact op Bekijk andere ruwvoerproducten en -diensten
 • SoilCover
 • Intermezzo
 • Rogge / wintergroenbemester

SoilCover

Voor optimale vastlegging van mineralen.

Maïstelers die telen op zandgrond wordt aangeraden een groenbemester in te zaaien direct ná de maïsoogst. In Nederland is dit zelfs verplicht volgens de mestwet. Een snelle gewasontwikkeling garandeert een optimale vastlegging van mineralen.

Voordelen SoilCover

 • Lage kosten per ha
 • Optimale vastlegging van mineralen
 • Snellere kieming bij late inzaai (door middel van Westerwold)
 • Sterke gewasontwikkeling (door middel van Italiaans raaigras)
 • Mindere mate vermeerdering maïswortel-knobbelaaltje, vergeleken met rogge
 • Goed stikstof - vanggewas dooe diepe beworteling
 • Veel effectieve organische stof

Zaaiadvies: 21 kg per ha (= 1 zak)
Inzaaiperiode: tot 30 november

Intermezzo

Maximale productie effectieve organische stof

Intermezzo is het nieuwe graszaadmengsel, samengesteld uit tetraploïde Italiaanse raaigrassen voor groenbemesting in te zaaien voornamelijk in de stoppel. Intermezzo wordt geleverd in de hoogste zaadkwaliteitsklasse.

Voordelen Intermezzo

 • Zeer snelle beginontwikkeling waardoor de grond snel bedekt is en mineralen in de grond snel gebonden worden. Hierdoor ontstaat een hogere mineralenbenutting;
 • Relatief laat doorschietend waardoor binding van de mineralen langer blijft doorgaan. Dit wordt weer doorgegeven aan het opvolgend hoofdgewas;
 • Hoge drogestofopbrengst en daardoor een goede organische stof productie. Intermezzo is zodoende een echte grondverbeteraar;
 • Vrij van kweek en duist waardoor de grond niet besmet wordt door ongewenste onkruiden.

Zaaiadvies in de stoppel: 30 - 40 kg per ha
Inzaaiperiode: half juni tot half oktober

Rogge / wintergroenbemester

Rogge is zeer geschikt als groenbemester en wordt veel gezaaid na de late oogst. De combinatie van 80% rogge en 20% tarwe zorgt voor een snelle kieming en beginontwikkeling door de rogge. In combinatie met de tarwe zorgt dit voor een beter onder te ploegen gewas, dit door de iets tragere groei van de tarwe. Rogge legt de stikstof vast in de bodem en houdt deze gedurende de winter bedekt.

Zaaiadvies: 60 - 100 kg per ha
Inzaaiperiode: augustus tot half oktober

Groenbemesters die voldoen aan de GLB eisen

SoilCover GLB

Is een samenstelling van 97% Italiaans en Westerwolds raaigras aangevuld met 3% klaver. Door deze samenstelling voldoet het mengsel aan de GLB vergroeningseisen.

Intermezzo GLB

Het nieuwste graszaadmengsel samengesteld uit 97% tetraploïde Italiaanse raaigrassen en 3% klaver. De GLB Intermezzo is met name geschikt voor inzaai in de stoppel.