Peter Dielissen : Vers gras voeren op stal

04 jun. 2021

Peter Dielissen melkt samen met medewerker Stan ongeveer 160 koeien in het Brabantse Berlicum. Van de 38 ha grasland ligt slechts 18 ha aan huis, waardoor weidegang lastig is. Daarbij houdt Peter niet van alle wisselende factoren die weidegang met zich mee brengt. “Koeien zijn gebaat bij rust, reinheid en regelmaat. Het liefst houd ik alles zo constant mogelijk voor de koeien. Dat geldt voor de omgeving, maar zeker ook voor het rantsoen. Omdat we een redelijk intensief bedrijf zijn, streven we ernaar zoveel mogelijk goed ruwvoer van het land te halen en dit zo optimaal mogelijk te benutten.”


Sinds 2018 wordt daarom vers gras op stal gevoerd. Op deze manier kan de hoge voederwaarde van het verse gras benut worden zonder inkuilverliezen. Zo halen ze een hoger aandeel eiwit van eigen land en besparen ze op de aankoop van ruwvoer. Afgelopen jaar hebben ze op de beste percelen 9 keer 2,5 ton drogestof (ds) aan gras kunnen maaien. Die 2,5 ton ds per ha is een belangrijke streefwaarde voor Peter. “Door middel van groeitrappen proberen we de grasgroei constant te houden en het te voeren als er 2,5 ton ds staat. Als er teveel komt te staan, slaan we het over en kuilen we het in. Het inkuilen staat op ons bedrijf duidelijk in dienst van het stalvoeren.”

De grasgroei en daarmee het gras aanbod constant houden was afgelopen jaren wel een uitdaging vanwege de droge periodes. Daarom is vorig jaar geïnvesteerd in een haspel en kan het grasland beregend worden. “Dat is een grote meerwaarde voor de constante hergroei van het gras. Ook is het belangrijk om niet te kort te maaien, zodat het gras gewoon door blijft groeien. We stellen de maaier zo hoog mogelijk af.”

Kosten en baten

Door het gras vers te voeren worden naast inkuilverliezen ook de loonwerkkosten bespaard gebleven. “Daar staat tegenover dat we wel ons eigen materiaal nodig hebben. En onze eigen arbeid natuurlijk. In plaats van enkele keren per jaar, zijn we nu dagelijks bezig met maaien. Daarom is het belangrijk dat je gemakkelijk en vlot kunt werken. We hebben hier een vaste combinatie voor klaar staan. Op de percelen aan huis zijn we in 20 minuten terug en op de percelen op afstand duurt het 30 tot 40 minuten om het gras te halen. Dus als je het goed in je systeem past, hoeft het helemaal niet veel meer tijd te kosten dan wanneer je de kuil bloot moet maken en blokken moet snijden.”

Kort mengen en broei voorkomen

Het rantsoen bestaat naast ±6 kg ds aan vers gras uit ±9 kg ds aan snijmais, aangevuld met een rucom van tarwe en mais. Zoals eerder genoemd houdt Peter van constantheid. “Afgelopen jaren vond er teveel selectie plaats. Sommige koeien eten juist het gras er tussenuit en sommige juist het maismengsel. Daarom zijn we dit jaar het verse gras met de mais gaan mengen. We hebben nu geen selectie meer. Om het gras niet te beschadigen, mengen we maar heel kort. Ook maaien we ’s morgens vroeg als het gras op z’n koudst is. Dat voorkomt broei. Daarmee missen we wellicht wat suikers, maar broei voorkomen vinden we nog belangrijker. De tijd moet uitwijzen of het voer op warme zomerdagen koud blijft, maar we kunnen op zulke dagen natuurlijk altijd weer apart gaan voeren.”

Laag ureum, hoog eiwitgehalte

Al met al is Peter erg enthousiast over het voeren van vers gras. “We halen meer drogestof aan voer van het land, de koeien benutten het eiwit van eigen land beter en zo melken we gewoon efficiënter. We hebben momenteel een ureumgetal in de melk van 12 mg/100g. Dat lijkt laag, maar zolang we een eiwitgehalte van 3,70% realiseren, zijn we daar alleen maar blij mee.”

Twijfel jij of stalvoeren ook iets voor jou is? Peter heeft tips:

  • Probeer het gewoon met simpel materiaal en kijk of het in jouw bedrijfsvoering past
  • Zorg voor groeitrappen en houdt de grasgroei en het grasaanbod constant. Je grasland management is echt het allerbelangrijkste
  • Wees niet bang dat je zonder gras komt te zitten. Maai jong gras (tot 2,5 ton ds/ha)
  • Maai op minimaal 7 cm hoogte
  • Is het iets voor jou? Investeer dan in goed materieel en zorg ervoor dat je vlot kunt werken. Daar heb je elke dag plezier van.