Strategische keuze leidt tot samenwerking in keten - Familie Van ’t Klooster

16 apr. 2019

Voorop lopen bij nieuwe ontwikkelingen is niet altijd de beste werkwijze. Familie Van ‘t Klooster kiest meestal voor de degelijke aanpak. Eerst goed kijken wat verstandig is en dan het besluit nemen om te investeren. Zo blijft het bedrijf op een financieel gezonde manier bij de tijd

Van ’t Klooster is niet alleen een gezin, maar ook een maatschap en familiebedrijf dat wordt gevormd door vader Henk, moeder Fetsje en de beide zonen Martin en Richard. Het bedrijf ligt in Vinkega in Friesland op de grens met Drenthe. Het telt 180 zeugen, 1.800 vleesvarkens en 45 melkkoeien. Martin heeft na een studie Bedrijfskunde de varkens onder zijn hoede, Henk verzorgt het rundvee en Richard heeft een baan bij een akkerbouwer. Het is wel de bedoeling dat hij op termijn de rundveetak gaat overnemen. Fetsje ondersteunt waar nodig. Jannes Wierenga, specialist van De Heus, adviseert de familie op het gebied van de varkenshouderij en is een welkom klankbord.

Snelle ontwikkeling

De varkenstak heeft zich de laatste jaren snel ontwikkeld. Vier jaar geleden is de vleesvarkensstal erbij gekomen en de stal voor guste zeugen gemoderniseerd. Sinds september vorig jaar is Van ’t Klooster deelnemer aan KDV, Keten Duurzaam Varkensvlees. “We wilden ons al langer aansluiten bij een concept”, zegt Henk. “Met een concept ben je iets minder afhankelijk van de marktprijs en concepten hebben de toekomst.” “We zagen het niet zitten om een eigen concept te ontwikkelen”, vult Martin aan. “Daar hebben wij niet de mogelijkheden en de contacten voor.” De handelaar kwam met het aanbod om deel te nemen aan KDV. Deze organisatie zocht nog een leverancier van varkens waarvan het vlees verkocht gaat worden bij de supermarktketen Poiesz, met een groot aantal winkels in Noord-Nederland. Van ’t Klooster aarzelde niet om van dit aanbod gebruik te maken.

Eén ster Beter Leven

Het aanbod betekende dat Van ’t Klooster overschakelde op één ster Beter Leven. De belangrijkste ingreep is dat de vleesvarkens beschikken over meer ruimte per dier. “We waren er op voorbereid”, zegt Martin. “Onze stal is zo ingericht dat we gemakkelijk grote hokken voor 55 vleesvarkens kunnen maken. Het voordeel hiervan is dat bij groepen van meer dan 40 dieren, een oppervlakte per varken van 0,9 in plaats van 1 vierkante meter geldt. We kunnen dus 180 vleesvarkens meer houden in dezelfde stal.”

 

Met de nieuwe oorchip zijn de mogelijkheden eindeloos

 

Elektronische oornummers

Van ’t Klooster gebruikt nieuwe, elektronische oornummers. Deze oornummers verschillen qua uiterlijk niet van standaard exemplaren. Het verschil is een chip, waardoor je een nummer kunt uitlezen met een digitaal apparaat, dat weer wordt aangesloten op een smartphone. De mogelijkheden zijn eindeloos. “Een belangrijk punt is dat je heel eenvoudig gegevens vastlegt”, legt Martin uit. “Als ik bijvoorbeeld een big behandel met antibiotica, scan ik het nummer. Met een tik op de smartphone registreer ik wanneer en met welk middel de big is behandeld.” Als Martin een oornummer scant, kan hij ook de gegevens van de moeder en de vader opvragen. De registratie is gekoppeld aan het managementsysteem van Agrovision, zodat met een minimum aan inspanning een maximaal aantal bedrijfsgegevens wordt vastgelegd. ‘We gebruiken nu nog maar een paar gegevens, zegt Martin. “We doen eerst ervaring op en dan breiden we het aantal geleidelijk uit.” KDV en Westfort, de slachterij die voor KDV de vleesvarkens slacht, zijn bij de 300 aangesloten varkenshouders met een grote uitrol bezig van de elektronische oornummers. Ook de slachterij kan de oornummers uitlezen. Met de varkens komen ook de historische gegevens van de dieren mee. Daarmee wordt de keten een stuk transparanter en creëert KDV een tool voor bijvoorbeeld een garantie dat het dier zijn leven lang niet met antibiotica behandeld is.

Promotie van de sector

Bij Van ’t Klooster staat promotie van de sector hoog in het vaandel. De familie rijdt rond in auto’s met de tekst ‘Proud to be a pig farmer’. Martin is lid van de PR-commissie van LTO-Noord, afdeling Westellingwerf, er komen onderwijsexcursies op het bedrijf en soms ook een paar jongelui uit de stad te logeren. “Daar kan ik enorm van genieten”, zegt Fetsje. “Die kinderen denken totaal anders dan wij. Zij leren hoe ons bedrijf functioneert en wij ervaren hoe mensen uit de stad denken over de veehouderij.” Het is de bedoeling om van het bedrijf een zichtlocatie te maken, zodat burgers kunnen zien hoe het er op een hedendaags varkensbedrijf aan toe gaat.


Gerelateerde onderwerpen: