Familie Dielissen enthousiast over opfokmethode

13 feb. 2020

Vanwege de fosfaatrechten is er op veel bedrijven een steeds lager aandeel jongvee, om zoveel mogelijk melk per kilogram fosfaat te produceren. Dit betekent dat, nog meer dan voorheen, elk kalf dat aangehouden wordt, moet doorgroeien naar een goed ontwikkelde vaars, die op 22 tot 23 maanden gemakkelijk afkalft en mooie nieuwe vaarzen maakt. Op dit bedrijf was de gemiddelde leeftijd bij afkalven met 25 tot 26 aan de hoge kant. Peter Dielissen: “In het verleden hadden we ook wel eens een vaars die kalfde op 23 maanden, maar dan had deze niet de ontwikkeling die het behoort te hebben, die was eigenlijk te vroeg gedekt.”

Praktische maatregelen doorgevoerd

De familie Dielissen heeft de volgende praktische maatregelen genomen, die mogelijk ook voor uw bedrijf bruikbaar zijn:

  • Huisvesting aangepakt voor jongvee onder de 10 weken (februari 2019)

De kalveren zaten de gehele melkperiode tot soms wel 10 weken in de iglo’s waarin ze wel veel eigen koemelk drinken, maar te weinig ruwvoer en brok konden opnemen. Vervolgens kwamen ze in een groepshok met ongeveer 15 oudere kalveren waarbij het leeftijdsverschil eigenlijk te groot was. Er zijn 4 nieuwe strohokken bijgekomen in de loods, waar ze nu in groepjes van 3 of 4 kalveren per hok verblijven in de leeftijd van 3 tot 10 weken.

  • Protocol vastgelegd en één iemand verantwoordelijk

Peter heeft ook sinds die tijd de verantwoordelijkheid voor de kalveropfok bij zijn medewerker Stan gelegd, die zo precies mogelijk volgens protocol werkt.

  • Gestart met Kalf Garant van De Heus Voeders en Alpuro (juni 2019)

Aan het begin van de zomer is er gestart met Kalf Garant van De Heus Voeders en Alpuro. De kalveren in de nieuwe strohokken kregen eerst gras/snijmais en hooi aangeboden en tot maximaal 2 kilogram brok. Dit is veranderd in onbeperkt Kalf Garant-brok en gehakseld/gehamerd stro in de voerbak, met vrije toegang tot hooi in een ruif.

  • Betere transitie naar volgende leeftijdsfase

Op 10 weken leeftijd komen de kalveren in een groepshok met ongeveer 15 dieren en krijgen dan naast gehakseld/gehamerd stro tot maximaal 4 kilogram Kalf Garant-brok, hooi en wat snijmais. De overgang naar het grotere hok met meer dieren gaat nu beter, omdat de jongere kalveren sterker zijn en minder overgang ervaren in het rantsoen.

  • Rantsoenen oudere jongvee verbeterd

Samen met rundveespecialist Niels Kooij zijn de rantsoenen voor het oudere jongvee geoptimaliseerd. In de praktijk werd in het eerste levensjaar niet de optimale groei gehaald, waardoor te laat werd geïnsemineerd. En in het tweede levensjaar werd er met te veel snijmais te stevig gevoerd om de groei wat in te halen, maar dat gaf eerder meer vervetting dan ontwikkeling.

  • Overstap van eigen koemelk naar Fok Top-melkpoeder (september 2019)

Begin september is ook de knoop doorgehakt om volgens het Kalf Garant-concept over te gaan van eigen koemelk op de Fok Top-melkpoeder. De kalveren worden nu met een juiste dosering, volgens schema, gevoerd tot een maximum van 2 keer 4 liter melk per dag. De ervaring na enkele maanden Fok Top-melkpoeder voeren, is dat de kalveren gezonder en actiever zijn en vooral ook constanter in de mest.

Groeigrafiek verbeterd: meten is weten

Onderdeel van het Kalf Garant-concept is het regelmatig meten van de kalveren. Willeke Leyser van Alpuro heeft dan ook een eerste meting uitgevoerd, Wat opvalt zijn de grote verbeteringen in met name de jongste leeftijdsgroep:

  • Kalveren boven de 200 dagen oud: zitten gemiddeld nog onder de groeilijn en hebben een grote spreiding. Deze hebben de nieuwe huisvesting niet meegekregen en zijn op het oude rantsoen opgestart.
  • Kalveren tussen 120 en 200 dagen: zitten rond de groeilijn en vertonen minder spreiding. Deze zijn al wel opgestart in de nieuwe huisvesting maar nog niet het nieuwe Kalf Garant-rantsoen.
  • Kalveren onder de 120 dagen: zitten nu op één na allemaal boven de groeilijn. Deze zijn gestart in de nieuwe huisvesting en op het nieuwe Kalf Garantrantsoen, met  ehakseld/gehamerd stro, onbeperkt Kalf Garant-brok en hooi.

 

Aanpassing die het waard is

Bij de familie Dielissen heeft het Kalf Garant-concept van De Heus Voeders en Alpuro zich in de praktijk snel bewezen. Peter en Stan: “Wij gaan nu met De Heus en Alpuro regelmatig meten, om de ontwikkeling van de kalveren blijvend te volgen. Ik vind het mooi om te zien dat onze aanpassingen daadwerkelijk zorgen voor een goed resultaat.”

Lees meer over Kalf Garant


Gerelateerde onderwerpen: