De koeien staan bij ons op nummer één

14 apr. 2021

Veel veehouders zoeken een tweede tak. Familie De Jong - Van der Burg heeft er een: ze verkoopt met succes zelfgemaakte zuivel. Toch zeggen Wytse en Lisette: “Koeien houden staat bij ons op nummer 1. Dat doen we het liefst.”

Het ouderlijk huis van Lisette van der Burg is een boerderij bij Berkel en Rodenrijs. In 2019 verhuisde ze met haar man Wytse de Jong naar een boerderij bij Hazerswoude-Dorp, waar ze een nieuwe stal voor 115 melkkoeien in gebruik namen. In de stal is ook een lokaal voor de zuivelbereiding ondergebracht.

Schone melk

Bij het ontwikkelen van de nieuwe stal, stonden bij Wytse en Lisette twee zaken centraal: de stal is een eerste schakel bij het maken van zuivelproducten en het moet een prettige plek zijn voor hen en de koeien. Dick Heideman van Agra-Matic begeleidde het project vanaf de eerste schets tot en met de oplevering. “We hebben gekozen voor een melkstal in plaats van melkrobots”, zegt Wytse. “Als je zelf melkt, kun je zorgen voor schonere melk. Voor het maken van de Boerenkaas gebruiken we rauwe melk. Hoe schoner je kan melken hoe beter de kaas wordt. Bovendien hebben wij graag contact met de koeien.” Ze kozen voor een tweemaal acht visgraatmelkstal, omdat je dan goed zicht op de uier hebt. De melkstal is gemaakt van roestvast staal. “Dat werkt prettiger bij het schoonmaken en daardoor gaat de melkstal ook langer mee”, zegt Lisette. “De vloer is beweegbaar en de melkstellen worden ondersteund door een arm. Dat maakt het melken plezieriger en lichter.”

Op een gezonde manier veel melk produceren

“Ons doel is op een gezonde manier veel melk onder de koeien vandaan halen”, legt Wytse uit. “Dat doen we met management gericht op hoge diergezondheid en goed voeren. Rundveespecialist Niels Kooij van De Heus helpt ons met het optimaliseren van de voeding. Sinds kort melken we driemaal daags. Dat heeft een enorm positief effect op de gemiddelde productie: deze steeg van 35 naar 42 kilogram melk per dag. Je ziet ook dat de koeien de hoge productie goed aankunnen door het drie keer melken per dag. Je moet er wel voor zorgen dat alles klopt en dat je het werk organiseert. De derde melkbeurt besteden we daarom 6 van de 7 dagen in de week uit.”

Duurzaam

Wytse en Lisette zijn duurzaam bezig. De roestvast stalen melkstal is bijvoorbeeld duurzaam. Het dak bestaat voor de helft uit sandwichpanelen en voor de andere helft uit lichtplaten. Hierdoor kunnen er op de westzijde zonnepanelen worden geplaatst. Ook is het de bedoeling om een kleine windmolen te plaatsen. De warmte wordt teruggewonnen bij het koelen van de melk en de nieuwe stal is aardgasvrij. “We hebben voor de kaas en zuivelbereiding veel warm water nodig en dat opwarmen doen we met elektrische boilers. Met zonnepanelen en de windmolen zorgen we voor onze eigen elektriciteitsvoorziening”, zegt Wytse.

We kiezen niet voor duurzaam omdat we daarmee voor de buitenwereld willen pronken. We kiezen er vooral voor omdat het beter is voor ons en de koeien.

Lisette De Jong - Van der Burg

Toevallig

Lisette wilde al lang het ouderlijke bedrijf in Berkel en Rodenrijs overnemen. De plannen werden concreter toen Wytse erbij kwam. Echter, er waren op die plek geen mogelijkheden om het bedrijf te ontwikkelen. Lisette en Wytse zochten het hele land af naar een nieuwe locatie. Uiteindelijk kwamen ze toevallig in de buurt bij Hazerswoude-Dorp uit. “De kwaliteit van de grond gaf de doorslag”, zegt Wytse. “Dit is voor ons een belangrijke factor.”

Drie zussen zijn ook betrokken

Lisette heeft drie zussen die allen betrokken zijn bij het bedrijf. De oudste zus Nina helpt bij de zuivelbereiding en in de winkel. Zij verzorgt tevens de PR. Sophie is dierenarts. Zij woont op het ouderlijk bedrijf in Berkel en Rodenrijs waar een tweede winkel is en waar zij vleesrunderen houdt, die bij Wytse en Lisette geboren zijn. Tot slot werkt Emmi graag mee door onder andere te melken. Zij assisteert graag bij allerlei werkzaamheden. “We mogen natuurlijk Hans, de vader van Lisette niet vergeten,” zegt Wytse. “Hij is ook in Hazerswoude komen wonen, pakt allerlei klussen op en is onze adviseur.”

Succesvolle winkels

In de beide winkels verkoopt de familie de eigen zuivelproducten zoals kaas, boter, karnemelk en melk onder de naam Zuivel Van Zus. Binnenkort ook het eerste rundvlees van eigen koeien. En daarnaast producten van leveranciers die ook op ambachtelijke wijze produceren. Ze wonen in een dichtbevolkte regio met een aanzienlijk aantal potentiële klanten. “Een voordeel van het zelf verkopen van je producten is dat je de marge die je wilt behalen in de hand hebt”, zegt Lisette. “Als je aan de zuivelcoöperatie levert ben je afhankelijk van de uitbetaling.”


Gerelateerde onderwerpen: