Weiden met 250 melkkoeien

22 jun. 2020

De familie de Groot van de Merwehoeve in Herwijnen is dit voorjaar voor het eerst sinds 20 jaar weer met hun 250 koeien gaan weiden. Samen met De Heus Voeders hebben ze een weideplan opgesteld. Eisen hierbij waren huidige melkproductie van meer dan 30 liter behouden, systeem met vastigheid en koeien ook echt gras laten opnemen. Bijzonder hierbij is dat er op een kleine oppervlakte met bijna 10 koeien per hectare geweid wordt.

Algemene tips rond weiden op dit moment (juni 2020)

  1. Door de droogte hadden we gras met weinig eiwit en veel suiker, met als gevolg laag ureum in de tank en een goede productie. Met de regen van de laatste weken verandert dit. We zien eiwitrijker gras. De meststoffen die in het voorjaar nog niet benut werden, komen er nu uit! Houd hier rekening mee in de bijvoeding. Stuur op energie, het eiwit kan op veel plekken omlaag.
  2. Maai percelen af die zijn gaan schieten. Ook al staat er niet veel, het gras groeit hier niet meer verder. Maai dit gras niet te hoog, anders blijft de aar er in en staat het nieuwe gras na een week ook weer in de aar! Maaihoogte maximaal 7-8 cm, liever korter zodat de aar er goed uitgemaaid wordt.
  3. Door de regen is het weer bijzonder groeizaam geworden. Kijk goed naar de hoeveelheid gras in de weidepercelen voor de koeien. De bijgroei die we eerst niet hadden, is er nu wel! Sla percelen over en bestem deze om te maaien. In het geval van roterend standweiden (Nieuw Nederlands Weiden), ga je terug van 7 of 8 percelen naar 4 of 5 percelen. Anders houden de koeien de grasgroei waarschijnlijk niet bij.

Neem bij vragen contact op met je Rundveespecialist.

Weiden met 250 melkkoeien het kán


Gerelateerde onderwerpen: