Merwehoeve gaat in 2021 opnieuw voor weidegang

26 mrt. 2021

De familie de Groot van de Merwehoeve in Herwijnen is vorig jaar voor het eerst sinds 20 jaar weer met hun 250 koeien gaan weiden. Samen met één van onze weidecoaches is er een beweidingsplan opgesteld, op basis van Nieuw Nederlands Weiden. De wens was de melkproductie van meer dan 30 liter te behouden, een weidesysteem met vastigheid en besparen op eiwitkosten. Zijn deze doelstellingen behaald?

Merwehoeve gaat in 2021 opnieuw voor weidegang

"De ervaringen zijn positief en we gaan het dit jaar opnieuw doen”, zo trapt rundveespecialist Dirk Harteveld af. “Het was in het begin wennen voor de koeien en lastig voor ons om in te schatten wat ze buiten gingen opnemen, om daar de hoeveelheid die aan het voerhek gevoerd werd op af te stemmen. Maar samen kregen we dat onder de knie.” Door de weidegang is er fors minder soja-en raapschroot op stal gevoerd. Over het hele jaar gezien is er een besparing van 90 ton soja-en raapschroot geweest. Ook het krachtvoerverbruik is met 21,6 kilogram krachtvoer/100 kilogram melk lager dan de 24,5 kilogram/100 kilogram melk in 2019.”

Weiden met 250 melkkoeien het kán!

Suiker zorgt voor dip

Begin mei vroor het ’s nachts en scheen de zon overdag. Dit gaf suikerrijk gras dat zeer smakelijk is en waarvan veel werd opgenomen. Dirk Harteveld: “Dit waren ze niet gewend en de koeien zakten daardoor in de melk. Mocht zich dat komend jaar weer voordoen, dan sturen we daarop met minder uren weidegang en extra buffering met Natriumbicarbonaat en gist (Bestermine Buffer) op stal.”

Weiden viel mee

“Het weiden is de familie de Groot meegevallen”, zo laat Rintsje Veltman weten. Hij is als weidecoach betrokken bij deze veehouder. “Een lastige periode was begin juni toen het gras begon te schieten. De koeien zijn toen twee weken op stal gegaan. Alle weidepercelen zijn gemaaid om daarna weer opnieuw te beginnen. Helaas begon het jonge gras hierna al snel in de aar te schieten. Achteraf hadden we misschien later moeten opstallen en opnieuw beginnen.”

Plannen 2021

Komend weideseizoen is er bij de Merwehoeve meer weidegrond beschikbaar, doordat 6,5 hectare mais grasland is geworden. Met deze nieuwe weides en meer beweidbare hectares, is de verwachting dat dit jaar de grasopname hoger is. Rintsje: “Ook gaan we nu in 2 x 4 percelen weiden (in plaats van 2 x 5, red.), waardoor de koeien het gras korter en smakelijker houden. Dit komt de opname ten goede.” Tot slot worden in het rantsoen nog aanpassingen doorgevoerd, zo wordt RECYCLE ingezet voor een betere eiwitbenutting. “We hopen daarmee het melkureum ook lager te kunnen houden.” Zo vervolgd de Merwehoeve in 2021 haar streven om het saldo verder te verbeteren en meer melk uit eigen ruwvoer te halen.


Gerelateerde onderwerpen: