Familie De Graaf werkt samen aan optimaal resultaat van rosé

05 jul. 2021

Liefde voor vee

Timmermanszoon was Jan al op jonge leeftijd gepassioneerd geraakt door de veehouderij. Vanaf zijn negende jaar liep hij bij een veehouder in Ternaard. Elk vrij uur was hij hier te vinden en hier werd hem naast het vak, de liefde voor vee geleerd. Nadat Jan zijn opleiding afrondde werkte hij eerst in de melkveehouderij. Toen Jan en Sita vervolgens in 1995 trouwden en een huis kochten in Ternaard, was er ook wat ruimte voor het houden van vee om op te fokken en af te mesten.


Stalbouw: keuze voor welzijn en gezondheid
Mede daarom wil familie De Graaf graag verder groeien en verder professionaliseren. Zij maakten dat concreet door in 2018 een aanvraag te doen voor nieuwbouw van een opfok- en afmeststal en deze werd vlot afgegeven. Na de sloop van drie oude stallen kon er gebouwd worden. De stal die is gezet, heeft drie afdelingen. Twee afmeststallen voor 270 dieren en aan de buitenzijdes en in het midden de opfokafdeling met plaats voor 274 dieren. De dieren zijn gehuisvest op rubber, goed voor het welzijn en opvallend schoon. De afmeststallen zijn mechanisch geventileerd met inlaatventielen. De afgezogen lucht komt centraal in een afzuigkanaal in de stal en gaat daarna door de luchtwasser. Zodoende is de luchtkwaliteit en de temperatuur perfect te sturen. In de opfokstal is plafondventilatie aanwezig. Lucht komt boven de voergang binnen en wordt boven de hokken afgevoerd.

Natuurland en luxe vee

De maatschap heeft 33 hectare grond in eigendom en daarnaast 100 hectare natuurland in gebruik. Op de eigendomsgrond wordt mais geteeld en wordt er regelmatig uitgeruild met akkerbouwers. Mestafzet is in dit gebied niet duur, vanwege de hoeveelheid akkerbouw en dus geeft dit relatief lage mestafzetkosten. Naast de rosé kalveren heeft de familie nog 80 stuks luxe vleesvee, onder andere ossen, die regionaal naar slagers worden afgezet. Het natuurland komt daarbij goed van pas, voor de afzet van de vaste mest en het weiden van dit vee.

Opfok ook op stro

Naast de opfok in de nieuwe stal, is ook de oude opfokstal nog aanwezig met ruim 100 plaatsen. Het bijzondere is dat de dieren hier gehuisvest zijn op stro en gevoerd worden met een drinkautomaat. Dit gaat erg goed op dit bedrijf en succesfactoren die Jan en Sije noemen bij deze aanpak zijn: hygiëne, kalibreren, controle en het op gang helpen van het vee in het begin. De dieren worden gevoerd met ongeveer 23 kilo melkpoeder, een rantsoen van brok en stro en vanaf 5 à 6 weken wat mais. De overgang naar de afmest loopt vanuit deze stal wel wat moeizamer. “Dat proberen we te verbeteren, door bijvoorbeeld stro op de roosters te hebben bij de opzet voor de eerste dagen”, aldus Sije.

Ruim 1.350 gram groei

In de afmestperiode krijgen de dieren een gevarieerd rantsoen van mais, aardappels, soms corngold en daarnaast brok. Rosé specialist Marco Stienstra van De Heus Voeders begeleid de familie in het optimaliseren van het rantsoen. Waar Jan eerst aan moest wennen was het mesten van jong rosé. De korte periode en het intensieve voeren maakt danig verschil met de strategie van het oud rosé mesten wat hij in het verleden deed. “Je kunt eigenlijk geen dag groei missen”, aldus Jan. Marco: “Door samen scherp te zijn op de dieren en op tijd te zien wat er gebeurt, proberen we gezamenlijk het beste resultaat neer te zetten. Dit resulteerde het afgelopen jaar in meerdere koppels met ruim 1.350 gram groei per dag. De uitdaging voor familie De Graaf ligt hoger.” “Zo zijn we nu de groeifase verder aan het optimaliseren, door meer rust in het rantsoen te brengen”, vullen Jan en Sije aan.

Samen kritisch kijken

De rollen bij de familie De Graaf zijn duidelijk verdeeld. Zo is Sita verantwoordelijk voor de boekhouding van de maatschap en voor de webwinkel. Jan en Sije doen het werk buiten, Sije met name de opfok en Jan de afmest. Daarnaast hebben Sita en Sije nog voor enkele uren werkzaamheden buitenshuis.

“Belangrijk is wel, dat we het van elkaar kunnen overnemen en dat we onderling blijven communiceren”, zo besluit de familie het gesprek. “We spreken volop over de gang van zaken op het bedrijf, vooral als er bezoekers zijn, zoals van De Heus. Maar als alles voortkabbelt gebeurt dit nog wel eens te weinig. Onze tip voor collega’s is om af en toe ook samen kritisch naar de zaken op het bedrijf te kijken en afspraken te maken over de aanpak.” Een mooie afsluiting, want het bereiken van goede resultaten staat of valt met goede onderlinge communicatie.

Stoute schoenen aangetrokken

Op de huidige plaats van het bedrijf was voorheen een testbedrijf van destijds CR Delta gevestigd. Dit bedrijf kwam in 2003 te koop en Jan en Sita trokken de stoute schoenen aan en kochten het bedrijf. Toen zij het bedrijf overnamen was het een combinatie van jongvee opfok en mesterij van stieren. Daarnaast hield Jan zijn volledige baan. Later in 2006 werden voor het eerst rosé kalveren ingezet, met naast de eigen locatie nog een huurlocatie in Hantumhuizen. In 2011 bouwden Jan en Sita een afmeststal voor rosé kalveren en zo kwam de focus meer en meer op dit segment te liggen. Op dit moment heeft het bedrijf een contract met De Heus en de PALI Group. De uiteindelijke droom van Sije is op den duur zelf het risico te kunnen nemen als ondernemer.


Gerelateerde onderwerpen: