Een goed biologisch rendement halen met een hoge arbeidsefficiëntie

30 mei 2022

Sinds 2004 runnen Pieter Berend Slager en Margreet Wiersema boerderij De Heemen; wat van oudsher in bezit was van de familie van Margreet. Door omstandigheden zijn zij hier boer en boerin geworden. Voorheen was Margreet wijkverpleegkundige bij een consultatie bureau; Pieter Berend is altijd werkzaam geweest in de petrochemische industrie.

Overname en omschakeling naar bio

In 2011 is de maatschap overgenomen van de familie en is er gestart met het ontwikkelen van persoonlijke plannen. Zo is er een zorg tak in het huis naast de boerderij gestart en is er in 2015 een potstal met 2 robots gezet, met ruimte voor 120 melkkoeien. Door de keuze voor robots zijn ze nu flexibeler en is er meer tijd voor het sociaal leven en bestuurlijke taken zoals de voetbalvereniging en Eko Holland, waar Pieter Berend sinds januari 2022 bestuurlijk actief is. Per 21 april 2018 is het bedrijf in omschakeling gegaan naar bio. En hier hebben ze absoluut geen spijt van. Al maakten de jaren van droogte het geen makkelijk begin.

2021 top jaar qua ruwvoeropbrengst

Afgelopen jaar was daarentegen qua ruwvoeropbrengst een top jaar. ‘Ik heb om de 5-6 week kunnen maaien; met de eigen pers ben ik flexibel om op het gewenste moment te maaien. Ook qua weiden was het een fluitje van een cent vergeleken met voorgaande droge jaren.’
Op 1 november zijn de koeien op stal gegaan. Om de voerkosten zo laag mogelijk te houden, wordt de granenmix jaarrond op de robot gevoerd. Per kg is dit goedkoper dan brok; het heeft afgelopen jaar gemiddeld €38,- per kg gekost. De gecrackte granen zorgen voor een optimale benutting van het eiwit uit gras. Het energie uit de granenmix komt op pensniveau vrij, tegelijk met het penseiwit vanuit gras, en dus wordt er op deze manier veel microbieel eiwit gevormd. Daarnaast probeert Pieter Berend jaarrond zijn eigen grasbrok te voeren, zowel in de robot als in de slurf met voederbieten. ‘Op deze manier hoef ik minder eiwit aan te kopen, dit past in mijn kringloop gedachte.’

Tevreden over productie

Met de productie van 8500 liter met 4,26% vet  en 3,40% eiwit en een ureum van 20,6 gemiddeld is Pieter Berend tevreden. Qua krachtvoeraankoop bij De Heus komt het bedrijf op 14 kg/100 kg melk. Met de grasbrok erbij komt het krachtvoer verbruik op 28,50 kg/100 kg melk. De voerkosten per kg melk zaten op €9,20/100 kg melk. Afgelopen jaar is ook het voersysteem veranderd; zo worden een keer in de twee dagen pakken voor het voerhek gezet, waar er voorheen dagelijks met een doseerwagen gevoerd werd. Dit vraagt minder arbeid en machine kosten. 

Korte tussenkalftijd

Een korte tussenkalftijd is ook belangrijk om de voerkosten te drukken. Hier zijn we volop mee bezig. We realiseren een tussenkalftijd van 380 dagen met gemiddeld 1,6 inseminaties. Daarnaast komt de veearts iedere 2 weken. Om te checken of verse koeien schoon zijn, worden de ketonen en de BCS gemeten. Probleem koeien worden direct aangepakt. De BCS wordt gemeten bij de baarmoeder controle, bij drachtbevinding en bij droogzetten. Zo hebben we precies in beeld wat het verval in conditie is en kunnen we snel schakelen wanneer dit te groot wordt. De koeien leveren na kalven vaak 0,5 punt BCS in, dit is geen probleem. Een goede droogstand is cruciaal om het verval in BCS niet groter te laten zijn. De focus ligt hierbij op een hoge droge stof opname en een juiste mineralen voorziening.

Kijk op gras

De Heemen is een van de kijk op gras bedrijven waar wekelijks vers gras monsters worden genomen. Met de informatie die hiermee beschikbaar komt, kan er nog beter gestuurd worden naar een optimaal rantsoen.


Gerelateerde onderwerpen: