GLOBAL GREEN GOALS

Voor toekomstige generaties

Onze global green goals

In overeenstemming met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN weerspiegelen onze Global Green Goals onze ambitie voor een duurzamere productie van voer en voedsel voor 2030.


Antibioticagebruik terugdringen

 • In 2030 willen we de leidende en sturende partner zijn binnen de keten voor het verbeteren van de diergezondheid op het bedrijf en een wereldwijd verantwoord gebruik van antibiotica
 • In 2030 zullen we geen antibiotica meer gebruiken als groeibevorderaar of als preventieve maatregel. Bovendien zullen we voor de mens kritische antibiotica (WHO) niet meer curatief gebruiken

Duurzame inkoop grondstoffen

In 2025 zullen we:

 • Gecertificeerde soja gebruiken (in overeenstemming met de Fefac Soy Sourcing Guidelines)
 • Gecertificeerde palmolie gebruiken (hetzij RSPO, hetzij van leveranciers met een
 • controleerbaar ontbossingsvrij beleid)
 • Gecertificeerde vismeel- en visolieproducten gebruiken en onze klanten op de relevante markten een reeks duurzamere opties bieden

Lokale boeren helpen hun bedrijf te ontwikkelen

 • In 2030 hebben we 100.000 boeren en hun medewerkers getraind op het gebied van professioneel bedrijfsmanagement, het verminderen van antibioticagebruik, dierenwelzijn, bio-veiligheid, biodiversiteit, Global Gap-certificering en de reductie van CO2.

Onze CO2-uitstoot verkleinen

 • In 2022 zullen we de CO2-uitstoot van onze producten kunnen berekenen en doelen kunnen stellen om deze te verminderen;
 • In 2023 zullen we een groepsbrede CO2-nulmeting uitvoeren;
 • In 2023 zijn we toegerust om klanten een op hun bedrijf afgestemd advies op maat te geven om hun eigen CO2-uitstoot te verkleinen.
 • Op basis van de resultaten van de groepsbrede nulmeting zullen we doelstellingen formuleren en oplossingen zoeken om onze CO2-uitstoot te verkleinen.