Start met de bouw van een mengvoederfabriek in Ghana

07 februari 2019
-
2 minuten

Op zes februari vierde Koudijs, de exporttak van De Heus, de start van de bouw van haar eerste mengvoederfabriek in Ghana en daarmee haar eerste fabriek in West-Afrika. Koudijs onderstreept met de bouw van deze nieuwe ultramoderne productiefaciliteit haar ambities om haar positie in Ghana verder te versterken. Met een productiecapaciteit van 90.000 ton per jaar zal de nieuwe fabriek in Tema, nabij Accra, een van de grootste mengvoederfabrieken in Ghana zijn.

De feestelijke start van de bouw werd bijgewoond door de Nederlandse minister van Landbouw, Natuur & Voedselvoorziening Carola Schouten, de Ghanese minister van Staat verantwoordelijk voor pluimvee Dr Nurah Gyiele en de Nederlandse ambassadeur in Ghana Ron Strikker.

Algemeen directeur van Koudijs Ghana, Hugo Visscher, zei dat de bouw van deze fabriek de strategie van Koninklijke De Heus (eigenaar van Koudijs Ghana) onderstreept. Koudijs wil haar kennis van veevoer en gezonde veehouderij overbrengen naar die landen met een groeiende behoefte aan veehouderijproducten. Koudijs heeft via exportactiviteiten een sterke marktpositie in Ghana opgebouwd, nu is het tijd om de lokale productie te starten om deze leidende positie verder te versterken. Visscher: "Wij geloven sterk in de combinatie van wereldwijde kennis en lokale aanwezigheid. Het lokaal delen van kennis draagt bij aan de verdere professionalisering van onze klanten en daarmee ook aan die van de lokale en regionale economie."

Koen de Heus, CEO van Royal De Heus, sprak zijn voldoening uit tijdens de startceremonie en beschreef de bouw van de nieuwe fabriek als een belangrijke mijlpaal in de historie van Koudijs. Hij verklaarde: "Via onze exportdivisie, Koudijs Animal Nutrition, leverde De Heus een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van een robuustere landbouwsector in Ghana in het afgelopen decennium. Vandaag versterken we deze relatie en leggen het fundament om de prestaties van de Ghanese agrarische sector blijvend naar een hoger plan te tillen. De Heus investeert in de bouw van deze geavanceerde veevoederfabriek en toont zo het vertrouwen in de Ghanese economie in het algemeen en in viskwekers en veehouders in het bijzonder."

Minister Carola Schouten verrichtte de officiële openingshandeling door het planten van een boom. In haar toespraak wees ze op de enorme uitdaging bij het ontwikkelen van een duurzame landbouw. Ze lichtte toe: "We moeten meerdere manieren vinden om duurzaam te zijn. Het gebruiken van lokaal beschikbare grondstoffen, het minimaliseren van voedselverliezen en het hergebruik van afval. Op nationaal en internationaal niveau. Koudijs Ghana ondersteunt deze filosofieën."

De Ghanese minister van Staat Dr. Nurah Gyiele is verheugd dat Royal de Heus zoveel kennis inbrengt in de Ghanese agrarische sector en dat dit nog eens wordt bevestigd door de start van de bouw van deze moderne Koudijs mengvoederfabriek. Gyiele: "We verwachten dat dit project onze vastberadenheid om de agro-industrië te ontwikkelen verder stimuleert. Laten we het project omarmen en ervoor zorgen dat we maximaal profiteren van de output van deze fabriek." En hij voegde eraan toe: "Ik bedank Koudijs Ghana en daarmee Royal De Heus, namens de regering van Ghana, voor deze investering om de vis- en veehouderijsector in Ghana te ondersteunen."

Minister Carola Schouten en de Ghanese minister van Staat, dr. Nurah Gyiele, namen deel aan de openingsceremonie door het planten van een boom

FEED. Magazine

In dit magazine delen we een selectie van verhalen over vooruitgang en duurzaamheid van De Heus over de hele wereld. FEED. magazine is alleen beschikbaar in het Engels.