De inzet van De Heus voor duurzaam vervoer in Nederland

28 mei 2019
-
4 minutes

In Nederland gebruikt De Heus al sinds 2015 duurzame soja in haar fabrieken bij de productie van mengvoer. Met de ondertekening van het FEFAC-convenant ‘Duurzame Soja’, neemt De Heus een belangrijke stap richting het gebruik van duurzaam geteelde soja in haar fabrieken in Polen, Spanje, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Het convenant heeft als doel dat uiterlijk in 2025 het gebruik van duurzame soja binnen mengvoer een feit zal zijn bij de in de Europese Unie gevestigde mengvoerbedrijven. Koen de Heus, CEO van Koninklijke De Heus, vertelt waarom de overstap naar duurzame soja belangrijk voor hem is.

Waarom overweegt De Heus nu de stap om in al haar fabrieken binnen de Europese Unie duurzame soja in compleet voer te gaan gebruiken?

“We weten allemaal dat er steeds meer mensen bijkomen op de wereld. Die mensen hebben gezond en veilig voedsel nodig. Om daarvoor te zorgen, is de wereld grotendeels afhankelijk van de landbouw en veeteelt. Wereldwijd zal de vraag naar dierlijke eiwitten (zuivel, vlees, eieren en vis) de komende dertig jaar met zeventig procent toenemen. Dat betekent dat het heel belangrijk is om ons voedsel zo duurzaam mogelijk te produceren. Wij voelen daarvoor – als producent van diervoeders – een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom hebben we ons ervoor ingezet om via FEFAC (de Europese organisatie van diervoederproducenten) afspraken te maken over het gebruik van duurzame soja in de hele Europese Unie. Daar is het convenant uitgekomen dat recent is ondertekend.”

Wat is de belangrijkste motivatie geweest voor De Heus om zich daarvoor in te zetten?

“We zien dat duurzaamheid een steeds belangrijker thema is: in onze eigen organisatie, bij onze klanten en in de rest van de samenleving. Voor onszelf past daarbij dat we proberen de impact die ons bedrijf heeft op het klimaat, het milieu en de lokale omgeving waarin we actief zijn, stap voor stap verder te verlagen. In Nederland zijn we daarom in 2015 begonnen met de overstap naar duurzame soja in ons mengvoer. Dit is een goed moment om die stap ook te zetten in de andere landen binnen de Europese Unie waar we actief zijn. Door daarbij te kiezen voor een convenant zorgen we er ook voor dat duidelijk is aan welke spelregels bedrijven zich moeten houden. Binnen de FEFAC zijn criteria opgesteld, waar duurzaamheidsprogramma’s op het gebied van soja aan moeten voldoen, de zogenaamde ‘Soy Sourcing Guidelines’. Daar staan bijvoorbeeld regels in op het gebied van het milieu. Maar het gaat ook over arbeidsomstandigheden, landbouwpraktijken en het behouden van goede relaties met de lokale gemeenschap.” 

Het betreft een convenant, deelname is vrijwillig, denkt u dat alle alle Europese mengvoerbedrijven meedoen? 

“Het convenant is uitermate zorgvuldig tot stand gekomen. Er is voortdurend afstemming geweest met de nationale belangenorganisaties. Wij verwachten dat uiteindelijk alle partijen zich hieraan conformeren.”

Ziet u het belang van duurzaamheid ook in die andere landen toenemen?

“Er zijn natuurlijk verschillen tussen de landen waarin wij actief zijn. Voor de landen in de Europese Unie geldt dat duurzaamheid een steeds groter thema is. In andere landen is de vraag naar duurzame soja minder groot. Maar juist in landen waar die vraag minder is kunnen wij een voorbeeldfunctie aannemen, door duurzame soja op de kaart te zetten en onze ketenpartners hierbij te betrekken. Ik zie dat juist in deze landen medewerkers binnen de De Heus organisaties enthousiast worden van de bijdrage die we kunnen leveren aan het verder verduurzamen van de landbouw en veeteelt.”

Komt de soja die De Heus gebruikt straks ook vaker uit Europa?

“Dat zou heel goed kunnen. Door soja te gebruiken die in Europa geteeld is, beperken we het aantal onnodige transportbewegingen. Dat is goed voor onze CO2-voetafdruk. Maar het lukt niet altijd. Naar onze mening moeten gewasssen geteeld worden in gebieden, waar dat het beste kan. De soja-opbrengsten per hectare zijn in Europa vaak significant lager dan in regio’s waar de klimatologische omstandigheden gunstiger zijn. Grondstoffen van dichtbij zijn daarom ook niet altijd duurzamer dan grondstoffen die een grotere afstand afleggen. Als we in Europa grond gebruiken voor soja terwijl die grond eigenlijk geschikter is voor andere grondstoffen kan het verstandiger zijn om toch te importeren. Met het convenant dat nu gesloten is, zorgen we er voor dat die import duurzamer wordt. Dit is dus ook goed voor landen in bijvoorbeeld Zuid-Amerika waar veel soja wordt geproduceerd.”

Doet u nog meer om het gebruik van grondstoffen te verduurzamen?

“Ja. Natuurlijk. We proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van reststromen uit de levensmiddelenindustrie. Bijvoorbeeld door grondstoffen als bierbostel, bietenpulp en citruspulp te gebruiken. Ongeveer vijfenzestig procent van de grondstoffen die we gebruiken komt als reststroom uit de levensmiddelenindustie. Daarnaast hebben wij een speciaal team dat veehouders – vooral varkenshouders - ondersteunt bij het optimaal gebruiken van reststomen bij het voeren van hun dieren. Door dit hergebruik van reststromen uit de levensmiddelenindustrie dragen wij bij aan het verder verbeteren van de circulariteit van de grondstoffen stroom en het sluiten van de mineralen kringloop”.

Wanneer wordt duurzame soja in alle Europese fabrieken van De Heus gebruikt?

“In het convenant hebben we afgesproken dat we uiterlijk in 2025 zijn overgestapt naar duurzame soja. Bij De Heus gaan we proberen om dat al sneller voor elkaar te krijgen”.

Gaat u ook buiten de Europese Unie inzetten op het gebruik van duurzame soja?

“Buiten de Europese Unie speelt de discussie over de herkomst van grondstoffen op dit moment minder. Maar we weten dat ook in de rest van de wereld het gebruik van grondstoffen de komende jaren duurzamer zal moeten worden om onze impact op het klimaat, het milieu en de lokale omgeving waarin we actief zijn, verder te verkleinen. Dit betekent dat we ook in deze landen de transitie naar meer ‘duurzamere grondstoffen’ zullen agenderen”.

FEED. magazine

In dit magazine delen we een selectie van verhalen over vooruitgang en duurzaamheid van De Heus over de hele wereld. FEED. magazine is alleen beschikbaar in het Engels.