Datavergelijking van traaggroeiende rassen levert nieuwe inzichten op

14 oktober 2020
-
3 minuten

Het wereldwijde pluimvee-onderzoek en de ondersteuning op pluimveegebied, worden voor alle landen waar De Heus actief is, verzorgd door het Global Poultry Support Team. Dit team is niet alleen voortdurend bezig om de kwaliteit van haar eigen onderzoek te verbeteren, maar ook om kennis te vergaren die pluimveehouders nu en in de toekomst nodig hebben.

Effectief onderzoek De Heus is uitgegroeid tot een internationaal bedrijf dat aanzienlijke hoeveelheden mengvoer, concentraten en premixen produceert in Europa, Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Het uitvoeren van eigen onderzoek heeft bij deze groei een grote rol gespeeld. Om in elke markt voorop te kunnen blijven lopen, is het belangrijk te investeren in onderzoek. We kijken dan ook uitvoerig naar hoe we zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen werken om niet alleen de huidige marktvragen te beantwoorden, maar ook de vragen van de toekomst.

Onderzoek naar de behoefte van traaggroeiende rassen

In de afgelopen jaren zijn verschillende vleeskuikenconcepten geïntroduceerd voor de verkoop van pluimveevlees in de Nederlandse supermarkten. Binnen deze concepten wordt veelal gebruik gemaakt van traaggroeiende rassen, zoals de Rowan Range vleeskuikens en de Hubbard vleeskuikens. In tegenstelling tot het reguliere vleeskuiken, hebben deze rassen een andere behoefte aan voedingsstoffen en nutriënten. Het is belangrijk deze behoefte goed te kennen want tekorten aan voedingsstoffen, maar zeker ook overschotten,kunnen leiden tot tegenvallende technische resultaten. Voor optimale groei en gezondheid draait alles om de juiste balans van essentiële voedingsstoffen. Daarmee worden optimale resultaten behaald zonder onnodig verlies aan nutriënten of verhoging van de voerkosten.

Traaggroeiers groeien anders

De nutriëntenbehoefte van traaggroeiende rassen is anders dan de reguliere rassen, omdat deze rassen anders groeien. Om een indruk te krijgen van de verschillen zijn de groeisnelheden van een aantal rassen weergegeven in Figuur 1. Traaggroeiende rassen groeien niet alleenminder hard, maar hebben vaak ook een andere lichaamssamenstelling en -bouw. In de afgelopen jaren is in het onderzoek veel aandacht besteed aan het in kaart brengen van de groei- en lichaamsontwikkeling van allerlei vleeskuikenrassen. Kennis over de exacte groei en lichaamsontwikkeling kan helpen om te begrijpen waarom bepaalde genetica verschillen in de behoefte aan nutriënten. Ook kan de kennis helpen om de groei en lichaamsontwikkeling van een bepaald ras beter te voorspellen of een verandering in genetica van een bepaald ras in kaart te brengen. Een verandering in de manier waarop een ras groeit, kan zorgen voor een wijziging in de nutriëntenbehoefte en eventueel een aanpassing in de voersamenstelling. Ook kunnen we met alle verzamelde gegevens een uitspraak doen voor onbekende lokale rassen die nog veel worden gebruikt in andere delen van de wereld.

Vergelijking van data van verschillende rassen

Voor het onderzoek zijn veel gegevens verzameld over de groei en ontwikkeling van veel verschillende rassen. Niet alleen is er gekeken naar reguliere vleeskuikenrassen, zoals de Ross 308 of Cobb 500, maar ook naar alle traaggroeiende rassen die bekend zijn in Nederland, als ook naar een ultra traaggroeiend ras in Vietnam. Zo werd bij de vergelijking duidelijk dat de rassen niet alleen in absolute groei verschillen, maar ook dat de manier waarop de groei is verdeeld over de totale groeifase verschilt. We zien bijvoorbeeld een duidelijk verschil tussen de rassen in de absolute hoeveelheid lichaamsvet en -eiwit in de verschillende groeifases (zie figuur Ross 308 en lokaal ras Vietnam). Doordat we de rassen op verschillende eigenschappen met elkaar kunnen vergelijken, kunnen we in de toekomst de groei en lichaamsontwikkeling in de verschillende groeifases nauwkeuriger voorspellen. Deze informatie helpt ons om het voer beter af te stemmen op het ras en de nutriëntenbehoefte van de kuikens.

Vergelijken van verschillende rassen

In de proeffaciliteit in Nederland worden momenteel een groot aantal traaggroeiende rassen (o.a. Hubbard lijnen en Rowan Range lijnen) vergeleken met de reguliere rassen. De informatie over groei en lichaamssamenstelling uit deze proef en die van Vietnam helpt ons om de verschillen tussen rassen beter te begrijpen en uiteindelijk te vertalen naar een voer dat beter afgestemd is op het ras en de behoefte van de kuikens in de verschillende groeifases.


Veel slagkracht door wereldwijd onderzoek

Met proefbedrijven op strategische locaties in de wereld kunnen in een korte tijd veel vragen worden beantwoord. We hoeven het wiel namelijk niet steeds opnieuw uit te vinden. Door de kennis snel te delen tussen de landen waarin De Heus opereert, ontstaat er wereldwijd een enorme slagkracht en die wereldwijde samenwerking is een kracht die we koesteren binnen De Heus.

FEED. Magazine

In dit magazine delen we een selectie van verhalen over vooruitgang en duurzaamheid van De Heus over de hele wereld. FEED. magazine is alleen beschikbaar in het Engels.