Zonder melk in de kraamstal laat je veel liggen

22 januari 2018
-
2 minuten

Zeugenmelk bevat van nature veel vet en eiwit en is zeer goed verteerbaar voor jonge biggen. Voor een optimale groei en ontwikkeling is de melkgift van de zeug echter ontoereikend. Uit proeven waar biggen met een flesje handmatig gevoerd zijn, blijkt dat biggen voor het spenen wel twee keer zo hard kunnen groeien. Door biggen alleen zeugenmelk op te laten nemen wordt dus slechts 50 procent van de genetische potentie benut.

Veel voordelen met Nurse Milk

De Romelko N°1 biggenvoeders, waaronder Nurse Milk, zijn ontwikkeld om te zorgen voor een hogere overlevingskans en extra groei en ontwikkeling van de biggen. Daarnaast zorgt het voeren van de Nurse Milk vanaf 24 uur na geboorte ervoor dat biggen al zeer jong leren om voer op te nemen uit een voerbakje. Door vroeg te starten met bijvoeren zal de totale voeropname van biggen voor het spenen hoger zijn, leren biggen beter verteren en zal het speenproces soepeler verlopen.

Hogere overlevingskans

Bij grote tomen biggen kan het voorkomen dat een deel van de biggen te weinig voedingstoffen kan opnemen om te overleven. Door het voeren van Romelko Nurse Milk wordt de overlevingskans van de biggen vergroot. In een grote proef die De Heus gedaan heeft, kwam naar voren dat met het bijvoeren van Romelko Nurse Milk vanaf 24 uur na geboorte het uitvalspercentage in de kraamstal 2,5 procent daalde (zie figuur 1). Bovendien sluit het aminozurenpatroon in Nurse Milk zeer goed aan op de behoefte van de biggen waardoor ze zeer efficiënt groeien. Door het bijvoeren zie je bij het spenen uniformere biggen met een gemiddeld hoger speengewicht.

Figuur 1: Invloed voeropname op uitval

Vleesvarkens

Het voeren van Nurse Milk in de eerste 14 dagen van het leven van een big heeft ook langetermijneffecten. In een proef met meer dan 2.000 biggen per proefgroep is aangetoond dat de levensgroei en de classificatie van de varkens hoger zijn als ze de eerste 14 dagen Romelko N°1 biggenvoer ontvangen (zie tabel 1).

Tabel 1: Effect Romelko N°1