Zo maak je van snijmais een mooie energiebron

Edwin van Werven

Verkoopleider Rundvee Rose

23 juni 2023
-
5 minuten

De afgelopen winter was er in de rosésector een teruggang in het gemiddelde geslacht gewicht van rosékalveren. Na een uitgebreide analyse van de koppels en de rantsoenen bleek dat oorzaak met name lag in de kwaliteit van de snijmais. Dit had te maken met de droge zomer van 2022.

Grote verschillen door droge zomer

Doordat de zomer van 2022 droog en warm was en niet elk bedrijf de mogelijkheid had om te beregenen, zijn er grote verschillen opgetreden in de kwaliteit van de snijmaiskuilen. In de rosésector waren er daardoor duidelijke verschillen te zien tussen bedrijven met goed verteerbare maiskuilen (minder dan 39% droge stof) en bedrijven met kuilen die lastig verteerbaar zijn (vaak meer dan 40% droge stof). Bij deze laatste categorie zag je bijvoorbeeld in de mest veelvuldig maispitten terug die totaal niet verteerd waren door het kalf.

Goed geconserveerde snijmais maakt zuren aan

Een snijmaiskuil die goed conserveert zet een deel van de energie om in zuren, met name melkzuur en azijnzuur. Deze zuren helpen bij het inweken van de maiskorrel. In combinatie met vocht zorgt dat voor een goede verteerbaarheid in zowel de pens (onbestendig zetmeel) als in de darm (bestendig zetmeel). De maispitten die je terugziet in de mest, zijn zowel in de pens als in de darm niet afgebroken. Dit komt door de hardheid van de korrel en het ontbreken van zuren in de kuil. Op de analyse zie je dan vaak wel een redelijk niveau aan zuren, maar als je aan de kuil ruikt, merk je dat deze er feitelijk niet in zitten. Dit komt door de analysemethode in de laboratoria. Gelukkig wordt eraan gewerkt om dat te verbeteren.

Energietekort bij droge maiskuilen

Dieren vreten relatief goed van de droge maiskuilen. Er zijn zelfs koppels die onverzadigbaar zijn. Wat opvalt is dat deze dieren met name op het einde niet hard genoeg groeien en niet vet genoeg worden. Bovendien blijven ze kleuren en zijn ze (te) actief tot het einde. Daarnaast zijn er jonge koppels die moeizaam in het haarkleed komen, waardoor het haar niet goed sluit. Dit is een teken van energietekort.

Kun je de vertering van droge snijmais beïnvloeden?

Bij droge mais is het inweken van de korrel het grootste probleem. Sommige veehouders trekken de maiskuil naar voren en brengen stoomschillen aan op de kuil. Hierdoor zie je vochtintrek en dat helpt zeker. Ook wordt er onderweg wel eens water toegevoegd aan de mengwagen om in te weken en plak te geven aan de snijmais. Dit blijkt echter nauwelijks effect te hebben. De inweek van de korrel is namelijk geen proces van uren, maar van weken of zelfs maanden. Met natte bijproducten als snippers kun je het totaalrantsoen wel positief beïnvloeden. Dit komt echter niet door het inweekeffect. Het positieve effect treedt namelijk op doordat de dichtheid van goed verteerbare energie verhoogd wordt. Producten als geplette tarwe en maismeel kunnen zo gedurende de hele ronde extra energie geven als deze een deel van de snijmais verdringen. Daar worden dan ook redelijk tot goede resultaten mee behaald.

Twee soorten maïs: Dent en Flint

Er zijn twee soorten snijmais; Dent en Flint. De Dent-mais is duidelijk herkenbaar aan de deukjes in de korrel. Flint heeft een bolle korrel. Dent-mais bevat meer melig zetmeel terwijl Flint-mais meer glazig zetmeel bevat. Wordt mais droger ingekuild, dan is glazig zetmeel veel moeilijker verteerbaar voor een dier dan melig zetmeel. Dent-mais wordt van origine meer verbouwd in warmere en drogere landen. Door de verandering in klimaat zien we dat Dent-maisrassen steeds beter passen in de Nederlandse omstandigheden.

Tips snijmais 2023:

  • Zorg voor een juiste bemesting. Stalmest zorgt voor het vasthouden van vocht in de bodem.
  • Gebruik eventueel een extra kali-bemesting. Kali zorgt voor onder andere voor een goede sapstroom in de plant.
  • Bij droogte op tijd en op het juiste moment (niet tijdens bloei) beregenen.
  • Zaai bij voorkeur Dent-mais.
  • Kijk veel in de mais om het stadium vast te stellen.
  • Wij helpen u graag bij het bepalen van het juiste oogsttijdstip, maak hier gebruik van.

 

 

Over de auteur

Edwin van Werven

Verkoopleider Rundvee Rose