Zo maak je slim gebruik van data uit de klimaatcomputer

John van Helden

Klimaatspecialist pluimvee

21 september 2023
-
3 minuten

Het beoordelen van het stalklimaat is vaak een momentopname. Het is echter lastig om op basis van één moment conclusies te trekken over wat er eventueel niet goed gaat in de stal. Door het verzamelen en analyseren van data gedurende een langere periode is dat vaak wel mogelijk. Een prima hulpmiddel hierbij is een managementprogramma van een klimaatcomputer.

Managementprogramma’s slaan actuele en historische gegevens uit procescomputers automatisch op en presenteren deze in overzichtelijke dasboards, tabellen en grafieken. De meeste leveranciers van klimaatcomputers hebben wel een programma in het pakket (Stienen: Farmconnect, Hotraco: Rainbow en Fortus, Fancom: Farmmanager en Skov: Farmonline).

Inzicht door klimaatvariabelen

Klimaatvariabelen die een goed beeld geven van de situatie gedurende een langere periode zijn stal- en buitentemperatuur, luchtvochtigheid, CO2, ventilatiestand, inlaatpositie en onderdruk. Aan de hand van grafieken en tabellen is het mogelijk om terug te kijken of dieren bijvoorbeeld in een koude tocht hebben gezeten waardoor de uitval is verhoogd. Naast deze variabelen kunnen natuurlijk ook andere gegevens worden weergegeven, zoals voer- en waterverbruik (totaal en per dier), diergewicht en groei, uniformiteit, legpercentage (bij automatisch tellen van de eieren) en uitval om een nog completer beeld te krijgen.

Op afstand meekijken

Een pluimveehouder kan anderen, zoals installateurs, klimaatspecialisten, adviseurs, of dierenartsen toegang geven tot de klimaatcomputer of managementsoftware. Dan kan op afstand, over de schouder van de pluimveehouder, worden meegekeken als een bedrijfsbezoek niet mogelijk is. Hierdoor kan het koppel toch worden gevolgd en kan indien nodig worden bijgestuurd.

Klimaatspecialist John van Helden heeft al veel pluimveehouders vooruit geholpen met een klimaatanalyse.

Vergelijken met andere koppels

Steeds meer pluimveehouders zien de meerwaarde van het verzamelen van data en willen deze graag vergelijken met normen of benchmarken met andere koppels binnen het eigen bedrijf, of met andere bedrijven. Hiervoor bestaat tegenwoordig de mogelijkheid om data uit het managementprogramma automatisch over te brengen naar externe managementprogramma’s. Dit voorkomt het maken van fouten en het bespaart tijd.

Tocht op de dieren

Klimaatspecialist John van Helden: “Nadat bij een klant uitval ontstond door coli zijn we op zoek gegaan naar de oorzaak. Door het bekijken van de data uit de klimaatcomputer kwamen we erachter dat de onderdruk ’s nachts terugliep. Omdat de buitentemperatuur nog laag was, werd de binnenkomende buitenlucht naar de dieren gestuurd. Overdag was alles echter in orde. Zonder het analyseren van de data was het bijna onmogelijk geweest om het probleem inzichtelijk te krijgen én op te lossen.”

Graag kijken wij eens mee naar de instellingen in jouw klimaatcomputer of analyseren we de gegevens om te achterhalen wat er eventueel verbeterd kan worden in de stal.

 

Optimaliseren van de koeling

Bij een modulerende koeling bestaat de mogelijkheid om deze, afhankelijk van de afwijking, nauwkeurig te sturen met diverse parameters in de klimaatcomputer. Het doel hiervan is om grote schommelingen in temperatuur te voorkomen. Met het opslaan van de temperatuur en deze weer te geven in grafieken of tabellen kan dit worden geoptimaliseerd.

Heb je nog vragen of wil je meer informatie?

Neem dan contact op met een van onze legpluimvee specalisten. Zij kunnen jouw vragen beantwoorden.

Over de auteur

John van Helden

Klimaatspecialist pluimvee

Heb je vragen over het klimaat in pluimveestallen? Neem dan contact met me op.