Zo kun je biggen makkelijk bijvoeren in de kraamstal - Gemakkelijk en hygiënisch voer verstekken

14 januari 2019
-
3 minuten

Om kwaliteitsbiggen te produceren, dienen verschillende fases in het leven van een big optimaal te verlopen. Zo is het in de kraamstalperiode van groot belang om op de juiste manier bij te voeren. Maatschepjes kunnen ervoor zorgen dat dit makkelijk en hygiënisch gebeurt.

Waarom bijvoeren?

Waarom is het belangrijk om biggen bij te voeren in de kraamstal?

  1. Leren eten: De opname van vast voer voor het spenen leert biggen eten. Ze nemen hierdoor meer voer op na het spenen en hebben een hogere groei
  2. Leren verteren: Om plantaardige grondstoffen in speenvoer te kunnen verteren moeten specifeke enzymen actief zijn. Bijvoeren voor het spenen stimuleert enzymproductie en -activiteit en traint het verteringssysteem voor een optimale prestatie na het spenen
  3. Leren drinken door een nippel: De opname van vast voer voor het spenen stimuleert biggen om water te drinken uit de nippel. Als ze gewend zijn aan het drinken uit een nippel zullen ze dit na het spenen ook sneller doen
  4. Verhoogde groei: Het bijvoeren van biggen levert ze extra energie en nutriënten. Dit maakt de biggen minder afankelijk van zeugenmelk en ondersteunt de groei
  5. Verhoogde overleving: In grote tomen krijgen de biggen aan de achterste spenen en de overtallige biggen vaak minder kans om genoeg zeugenmelk op te nemen, met een hogere uitval als gevolg. Het bijvoeren kan de kleinere en zwakkere biggen in de toom ondersteunen en uitval reduceren

GRATIS RVS MAATSCHEPJES

Mede door de ervaringen met maatschepjes op het bedrijf van Van der Pasch, heeft De Heus roestvrijstalen maatschepjes met verschillende maatvoeringen laten ontwikkelen. Daarmee wordt het voor zeugenhouders makkelijker om goed en hygienisch voer van hoge kwaliteit te verstrekken in de kraamstal. Vraag ernaar bij je specialist.

De praktijk

Op het bedrijf van Eugene van der Pasch worden 870 zeugen gehouden op brij. Ook de zogende en gespeende biggen krijgen brijvoer. Verantwoordelijk voor de gang van zaken in de kraamafdeling is Laurens Gunnink. In de kraamafdelingen wordt al snel begonnen met het bijvoeren van de biggen. De reden hiervoor is dat Laurens graag zware biggen speent die al goed gewend zijn aan de opname van vloeibaar voer. Door de biggen snel te laten wennen aan brij is de groei hoog en wordt een zwaar en vitaal big gespeend dat al gewend is aan de opname van plantaardige voedingsstoffen. Als gevolg hiervan is de opname van brij gelijk in de eerste dagen na het spenen al hoog genoeg, waardoor er weinig speenproblemen zijn en er nauwelijks speendiarree gezien wordt.

Maatschepjes zijn handig

Laurens voert de biggen in de kraamstal tweemaal daags: om 8.00 uur en om 17.00 uur. Hij werkt daarbij met maatschepjes. “Het voordeel is dat je altijd precies dezelfde hoeveelheid verstrekt en duidelijke instructies kunt geven aan personeel.” Hierdoor wordt voorkomen dat er teveel gegeven wordt, waardoor de smaak en de kwaliteit van het voer achter uitgaan en de bakjes niet leegkomen. Bakjes die bij de volgende voerbeurt niet leeg zijn, worden altijd schoongemaakt ondanks dat dat veel werk is. Door gebruik te maken maatschepjes wordt veel onaangenaam werk voorkomen.

De levensgroei op het bedrijf bedraagt 350 gram per dag, waarbij de uitval na het spenen slechts 1,4% is. Bij de gespeende biggen wordt maar weinig antibiotica ingezet waardoor het aantal dierdagdoseringen bij de gespeende biggen laag is. De voerkosten zijn € 10,53 voor een big van 25 kilogram.