Wij geloven in gezonde voeding voor topresultaten

04 april 2017
-
3 minuten

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat mycotoxines, zoals DON en ZEA, een toenemend probleem vormen. Verduurzaming in de landbouw met minder gewasrotatie en een lager gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen zorgen voor een hogere schimmeldruk en meer kans op mycotoxinen. Dat is voor De Heus aanleiding geweest om een compleet nieuwe marktaanpak te introduceren: premium voer.

Geschoonde granen in biggenvoer

In 2013 heeft De Heus een gespecialiseerde biggenvoerfabriek in Andel in gebruik genomen. In deze fabriek worden de granen op een, voor de mengvoerindustrie, unieke manier geschoond volgens het Blazee-2 principe. Bij deze methode wordt het kaf van het graan geblazen en vervolgens wordt het graan twee keer gezeefd. Daarmee wordt voorkomen dat een groot gedeelte van de aanwezige mycotoxinen in het voer komen. Wat overblijft, op jaarbasis 1.000 ton, wordt afgevoerd naar een vergister- in stallatie in de regio. Dit heeft er mede voor gezorgd dat de afname van biggenvoer de afgelopen jaren enorm is gegroeid. De biggen voeders met geschoonde granen zijn onder het label ‘premium’ in de markt gezet. De goede technische ervaringen en positieve reacties van klanten hebben geleid tot een logisch vervolg.

Premium opfok­ en zeugenvoer

In 2014 is besloten om het geschoonde granenconcept ook te vertalen naar fokgelten- en zeugenvoeding, omdat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de mycotoxinebelasting invloed heeft op het aantal follikels bij fokgelten en het aantal levend geboren biggen. De Heus is ervan overtuigd dat door gezonde voeding fokgelten optimaal presteren en dat het daarom belangrijk is dat ze zo min mogelijk met mycotioxinen belast worden. Daarom is al het opfokvoer vanaf het tweede kwartaal van 2015 premiumwaardig gemaakt. Voor zeugenvoeding is gekozen voor een tweetrapsstrategie. Naast de gebruikelijke zeugenvoeders is er een aparte premium zeugenvoerlijn in de markt gezet.

De praktijkcijfers bewijzen het

Om te kijken of onze aanpak ook in de praktijk werkt, hebben we gedurende een jaar de resultaten van onze klanten vergeleken met de landelijke database van AgriSyst. Over de periode van oktober 2015 tot en met september 2016 zien we bij de levend geboren biggen van de eerste worps een aanzienlijk beter resultaat bij de klanten van De Heus (grafiek 1).

Grafiek 1: Levend geboren per worp (cyclus) oktober 2015 - september 2016


Daarnaast hebben we nog eens gekeken naar de ontwikkeling van het aantal levend geboren biggen per maand van de eersteworpsgelten. Het premium opfokvoer is sinds het tweede kwartaal 2015 uitgeleverd. Rekening houdend met vijf maanden geltenopfok en de drachtperiode, betekent dit dat het tot begin 2016 heeft geduurd voordat alle eerste worps volledig premium opfokvoer hebben gehad. Overduidelijk is in de grafiek te zien dat het aantal levend geboren biggen van de eerste worps vanaf februari 2016 aanzienlijk hoger is dan de Centrale Database (grafiek 2). Veel zeugenklanten zijn op basis van de goede ervaringen afgelopen tijd ook omgeschakeld naar premium zeugenvoer. Een goede ontwikkeling omdat we geloven, en in de praktijk zien, dat gezonde voeding een voorwaarde is voor topresultaten bij zeugen en biggen.

Grafiek 2: 1e worps levend geboren

Uitdagingen voor de sector

De komende jaren staan er nog een flink aantal uitdagingen te wachten. Wat te denken van verbetering van de bigkwaliteit en vitaliteit en hoe verbeteren we die? We kunnen niet in de big kijken. In hoeverre leidt verbetering van de darmgezondheid in de opfok tot een betere startfase bij de vleesvarkenshouder? Denk daarbij ook aan minder voeropname, staartnecrose, oorrandnecrose en pootproblemen. Deze zaken leiden tot veel discussie tussen vermeerderaar en vleesvarkenshouder over de biggenprijs. Daarnaast is er de komende jaren naar verwachting extra aandacht voor welzijns- en duurzaamheidsaspecten, zoals grootbrengend vermogen, medicijnvrije productie, gebruik van zink en lange staarten.

Geschoond graan de nieuwe standaard

De varkenssector kan voldoende uitdagingen tegemoet zien. De vraag is: hoe gaan we daarmee om? Mycotoxinen liggen aan de basis van veel problemen en ze gaan niet vanzelf weg. De Heus kiest voor een langetermijnvisie en een pragmatische aanpak. Geschoonde granen zijn geen garantie voor succes en het is niet zo dat alle problemen ineens zijn opgelost wanneer je geschoonde granen gebruikt, maar ze leveren wel een zeer belangrijke bijdrage bij het oplossen van de problemen. Wij denken dat binnen tien jaar alle granen in het varkensvoer geschoond zullen worden, maar daar hebben wij niet op gewacht. Voor ons en onze klanten is de toekomst al begonnen.