Welk vleeskuikenconcept is het beste?

Jan van Gorp

Projectmanager vleespluimvee

19 oktober 2020
-
3 minuten

Onze bedrijfsadviseurs krijgen regelmatig de vraag wat het beste vleeskuikenconcept is. Het antwoord daarop is niet zomaar te geven. Het is namelijk afhankelijk van een groot aantal factoren. Dat zijn niet alleen bedrijfsspecifieke factoren, maar ook externe factoren, zoals de vraag vanuit de markt.

Wat is een concept?

Een concept is een manier van pluimveehouden waarbij bepaalde kenmerken worden vastgelegd. De reguliere manier van vleeskuikens houden is dus ook een concept. Ook hier wordt geproduceerd met vastgelegde kenmerken. Tot ongeveer tien jaar geleden werd er naast de reguliere houderij ook voor kleine nichemarkten (maiskip, bio kip) geproduceerd. Nadat de Dierenbescherming het Beter Leven-concept introduceerde, kwamen de diverse concepten van de grond. In eerste instantie alleen met traag groeiende rassen, later ook met de reguliere rassen. Elk concept heeft zijn specifieke voorwaarden. Voor alle kuikens geldt dat ze onder het Vleeskuikenbesluit moeten worden gehouden. Dit noemen we het reguliere concept. Zodra er vanuit afnemers in overleg met slachterijen extra eisen worden gesteld aan huisvesting, ras, bezetting, daggroei, voerprogramma, gebruik bepaalde antibiotica, daglicht en energiebron, zijn dit concepten die in bepaalde mate per kilogram vlees kostprijsverhogend werken en dus een hogere vleesprijs rechtvaardigen.

Welke concepten zijn er?

Momenteel kennen we de volgende concepten: regulier, plantaardig, enrichment, WCK, Royal Top, GNK, LGK, CK, NSK, 1-ster (scharrel). In België zijn er naast de reguliere kuikens ook markconcepten met een lastenboek (set van eisen) door supermarktketens Colruyt en Delhaize. Laat ons voorop stellen dat met de huidige reguliere houderij absoluut niets mis is en dat dit nog steeds het allergrootste concept is, omdat daar de grootste vraag naar is.

Snel omschakelen naar ander concept

Wanneer vanuit de markt (slachterijen en afnemers) de vraag naar een onderscheidend concept zich opdringt, is de vleeskuikenkolom ertoe in staat om hier snel invulling aan te geven. Daarmee wordt op een gecontroleerde manier vraag en aanbod in evenwicht gebracht. Daarbij worden bij bepaalde raskeuzes ook de voorschakels in het traject meegetrokken. Er is de laatste jaren een behoorlijke verschuiving geweest van regulier naar specifieke concepten en we verwachten dat dit de komende tijd alleen maar zal toe nemen. Slachterijen melden zich regelmatig om een bestaand concept uit te breiden of een nieuw concept in de markt te zetten. Wij proberen dit dan ook zoveel mogelijk in te vullen.

Welk vleeskuikenconcept past het best bij mij?

Welk concept het best bij jou past is afhankelijk van een aantal factoren. Wij zetten als De Heus regelmatig deze concepten op een rij en zien dan dat qua saldo per vierkante meter een verschuiving te zien is in de loop van de tijd. De ene keer komt het ene concept beter uit, de andere keer komt het andere concept beter uit. Qua arbeid zijn er natuurlijk wel verschillen, maar dat wil niet zeggen dat er bij traaggroeiers per definitie minder arbeid nodig is. Wel qua schoonmaak en dergelijke, maar dit komt door de langere cyclusduur. Binnen elk concept is er het streven naar het hoogste saldo en speelt management een belangrijke rol. Bij sommige concepten moeten er ook aanpassingen aan de stallen worden gedaan, zoals daglichtvoorziening of overdekte uitloop. Ook dit nemen we mee in onze saldoberekeningen, net zoals de kosten van de pluimveerechten. Wel geven wij het algemeen advies dat het een groot voordeel is als je de mogelijkheid hebt om te kunnen schakelen.

Conclusie

Het antwoord op de vraag naar het beste concept is dus niet eenduidig te geven. Het gaat erom wat het best bij je past en waar je je goed bij voelt, maar ook wat de marktomstandigheden zijn. Bespreek met je bedrijfsadviseur wat er mogelijk is. Samen kunnen wij voor jou een passend concept vinden!

Neem hier contact op met een vleespluimvee specialist

Over de auteur

Jan van Gorp

Projectmanager vleespluimvee

Heb je vragen over vleeskuikenconcepten? Neem dan contact met me op.