Weiden doe je met een goed plan... en met voldoende mogelijkheden om bij te sturen

25 april 2019
-
3 minuten

Het weideseizoen staat op het punt van beginnen. Hoe is jouw aanpak dit jaar? Ga je uit van jouw ervaring uit het vorige jaar? Of ben je een ‘nieuwe weider’ en moet je nog een aanpak bepalen?

Maak een plan voor jouw situatie

Het is belangrijk om eerst duidelijk te hebben welke soort beweiding je wenst en wat er past bij jouw bedrijf. Je rundveespecialist kan je daarbij helpen. Samen brengen jullie alle variabelen rondom weidegang in kaart. Zo is het van belang wanneer jouw koeien naar buiten gaan; alleen overdag of juist dag en nacht? Kun je de dag en de nacht ook omdraaien bij warm weer? Vervolgens is het areaal aan grasland van belang. Kun je uitwijken naar meer percelen en hoe is deze grond gelegen? Deze aspecten verwerk je in jouw plan en onze rundveespecialisten helpen je daarbij In het plan houden we ook rekening met de grasgroei en (verwachte) voedingswaarde van het gras. De grasgroei is namelijk niet over de hele weideperiode gelijk. In het voorjaar kan het zomaar 100 of misschien wel 120 kilogram droge stof per hectare per dag zijn. Meestal zakt de groei in de richting van juli geleidelijk naar ongeveer 50 kilogram droge stof per hectare per dag.

 

Dit is het moment om jouw aanpak voor 2019 te bepalen.

 

Bijsturen is (bijna) altijd nodig

Komt er weer neerslag, dan is augustus zo maar de tweede grasmaand. Dat gras is dan vaak minder smaakvol en ook slapper. Dat heeft effect op de opname door de koe. Die is bij lekker gras ruim één kilogram per uur weiden, maar zakt in de nazomer terug naar 0,7 kilogram per uur weiden. Smaak speelt daarin een cruciale rol, waarbij ook de graslengte invloed heeft op de smaak. Je zult in die nazomerperiode dan moeten bijvoeren, ook om de opstap naar de winter te maken. Je zult daarnaast de krachtvoergift regelmatig aan moeten passen, op basis van het beschikbare gras en jouw resultaten. Zoals je ziet is het dus wenselijk om voldoende bij te kunnen sturen. Daarbij is het handig om al vroeg in het weideseizoen te bepalen wat je wit bijvoeren, zodat je over dit voer beschikt op het moment dat je het nodig acht.