Weerstand van de koeien significant verbeterd: Veehouder-ervaringen met Omnigen

23 januari 2018
-
2 minuten

Omnigen is al geruime tijd beschikbaar in Nederland en heeft een hoge vlucht genomen. OmniGen zit bijvoorbeeld standaard in de Kaliber-voeders. Voor melkkoeien is het product enkelvoudig verkrijgbaar, maar ook in maatmineralen, in brok, in meel en in transitievoeders te verkrijgen. De ervaringen met Omnigen zijn zeer goed. Intussen bewijzen 70 wetenschappelijke onderzoeken wereldwijd de werking van het product.

Verbeterde weerstand

OmniGen ondersteunt de weerstand door het activeren van genen die te maken hebben met het immuunsysteem. Zodoende wordt een infectie eerder ontdekt en eerder afgebroken. Hierdoor verbetert de gezondheid van de dieren en zie je het antibioticagebruik op OmniGen bedrijven fors dalen. OmniGen is duidelijk een langetermijnproduct. Hoe langer het product ingezet wordt op een bedrijf, hoe meer je de voordelen gaat zien. Intussen is er een behoorlijk aantal gebruikers dat vanaf de start dagelijks OmniGen verstrekt aan hun dieren.

Gebruikers aan het woord

Grijpma, Warfstermolen


Maatschap Grijpma is een van de eerste gebruikers van OmniGen. Men melkt 60 koeien met een productie van ongeveer 11.000 kilo met 4,26% vet en 3,59% eiwit. De reden voor Grijpma om Omnigen te gaan voeren was het verbeteren van de weerstand van het koppel. Nu is dat nog steeds de reden om door te gaan met het product. Grijpma ziet zijn koeien met name sneller herstellen bij ziekte en zijn antibioticagebruik is fors gedaald.

De geboortekrik zit bij ons onder het stof!

Het aantal gevallen van uierontsteking is ook gedaald en koeien die behandeld worden, bijvoorbeeld voor E.coli, reageren veel beter op de behandeling. De 17 eurocent per dag die wordt uitgegeven aan het product, betalen zich terug in het lagere antibioticagebruik, maar met name ook in arbeidsgemak en plezier aan een gezond koppel koeien. Opvallend vindt Grijpma het afkalfmoment van zijn koppel. Sinds hij OmniGen ook zes weken voor het afkalveren gebruikt, kalft elke koe en ook elke vaars op tijd en zijn er geen zware geboortes.

Vijverberg, Strijen

Sander Vijverberg is ook een gebruiker vanaf het begin. Het bedrijf melkt 120 koeien met een melkproductie van 11.000 kilo met 4,16% vet en 3,49% eiwit. OmniGen werd destijds met name ingezet vanwege de start met robotmelken. Die beginperiode is Vijverberg zeer goed doorgekomen, mede door de positieve werking van OmniGen bij stress. Vijverberg is vervolgens nooit meer gestopt met het voeren van OmniGen. Het aantal mastitisgevallen is gedaald naar vijf à zes gevallen per jaar, daar in het verleden 4 à 5 keer zoveel werd genoteerd.

Vooral de combinatie melkrobot met OmniGen doet het erg goed

Vijverberg heeft een persistent koppel koeien en insemineert bewust niet vroeg. Hij ziet de koeien mooi opschonen en vlot dragen. OmniGen wordt op het bedrijf verstrekt in combinatie met Bestermine Complex, de zogenaamde Bestermine OmniCom. Op de vraag hoe hij product zou omschrijven, antwoordt Vijverberg: “Ik zie het als een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor mijn koeien. De kosten voor het product zijn hoog, maar je krijgt er genoeg voor terug in je resultaten!”