Wanneer geldt welk besluit?

01 oktober 2012
-
3 minuten

Besluit huisvesting. Actieplan ammoniak. Activiteitenbesluit. Stoppersregeling. Varkensbesluit. 1 januari 2013 of 2014. Wat is nu op uw bedrijf en uw situatie van toepassing? In dit artikel proberen we duidelijkheid te scheppen.

Heel in het kort: in het Besluit huisvesting is de maximale ammoniakemissie per diercategorie vastgelegd, waarbij de gedoogregeling Actieplan ammoniak van toepassing is. Het Activiteitenbesluit gaat over milieuregels vanaf 2013 voor bedrijven met minder dan 2.000 vleesvarkens, 750 zeugen of 40.000 stuks pluimvee. Voor bedrijven die willen afbouwen, is de stoppersregeling van toepassing. En in het Varkensbesluit zijn de dierwelzijnseisen geregeld.

Actieplan ammoniak en Activiteitenbesluit

Voor het Besluit huisvesting is een gedoogregeling van toepassing, het zogenoemde Actieplan ammoniak. Hierin worden data genoemd wanneer de verschillende groepen bedrijven moeten voldoen aan de maximale ammoniakemissie. Deze data zijn regelmatig veranderd. De meest recente data zijn als volgt: bedrijven met minder dan 2.000 vleesvarkens, 750 zeugen of 40.000 stuks pluimvee mogen wachten met het toepassen van emissiearme technieken tot 2014. Ze vallen namelijk vanaf 2013 onder het Activiteitenbesluit. Dit betekent dat ze vanaf 2013 een melding kunnen doen bij de gemeente. Ze doorlopen dan een eenvoudigere procedure dan bij een aanvraag van een omgevingsvergunning. Echter, u moet nog steeds gegevens over uw bedrijf aanleveren zoals een geur- en fijnstofberekening, akoestisch rapport, afvalstoffen enzovoort. De gemeente dient uw melding te accepteren. Als u uw bedrijf nog moet aanpassen om te voldoen aan het Besluit huisvesting door bijvoorbeeld het plaatsen van een luchtwasser, moet u dit vóór 2014 doen. Dit geldt dus voor bedrijven met minder dan 2.000 vleesvarkens, 750 zeugen of 40.000 stuks pluimvee. Let op: feitelijk geldt dit alleen voor bedrijven die nog geen aanvraag voor de omgevingsvergunning hebben gedaan. Bedrijven die al een nieuwe vergunning hebben moeten de aanpassingen eerder uitvoeren.

Stoppersregeling en kleine bedrijven

De overheid biedt de mogelijkheid deel te nemen aan een afbouwregeling oftewel de stoppersregeling. Deze bedrijven moeten per 2013 aanpassingen doorvoeren om de uitstoot van ammoniak te verminderen. Er zijn verschillende maatregelen mogelijk. U kunt bijvoorbeeld denken aan het draaien van minder rondes per jaar. U moet voor 2013 uw maatregelen bij de gemeente melden. Met deze maatregelen kunt u uw bedrijf voortzetten tot 2020. Deze regeling is ook van toepassing voor bedrijven met minder dan 250 vleesvarkens of minder dan 100 zeugen. In de tussentijd kunt u, onder voorwaarden, besluiten uw bedrijf alsnog te ontwikkelen.

Varkensbesluit

Voor alle bedrijven geldt dat u vanaf 2013 groepshuisvesting van zeugen moet toepassen. Dit is een eis als gevolg van het Varkensbesluit. Dit moet u altijd doen, ook als het Activiteitenbesluit voor u geldt of als u deel gaat nemen aan de stoppersregeling.