Vraag naar VLOG-gecertificeerde melk neemt toe

22 maart 2018
-
3 minuten

In Europa neemt de vraag naar niet genetisch gemodificeerde zuivelproducten verder toe. Steeds meer Nederlandse melkveehouders schakelen daarom over op voeders die niet genetisch gemodificeerd zijn (Non-GMO). De Heus heeft onlangs een voederreeks geïntroduceerd die aan deze eisen voldoet.

Is overschakelen naar VLOG melk interessant voor je?

De Heus begeleidt melkveehouders om te kunnen overschakelen naar het leveren van VLOG-gecertificeerde melk.

De Nederlandse zuivel ziet kansen en een extra toegevoegde waarde in het vermarkten van VLOG-gecertificeerde melk. Melkveehouders die VLOG-melk leveren, krijgen hiervoor een hogere melkprijs, waardoor het bedrijfssaldo kan toenemen. De Heus helpt melkveehouders om vast te stellen of productie van VLOG-melk past bij hun bedrijfsvoering en bij de eventuele overschakeling naar VLOG-gecertificeerde melk. Hiervoor is een uitgebreid NGMO-assortiment melkveevoeders beschikbaar. Met dit assortiment kan onder verschillende uitgangspunten en bij verschillende voerstrategieën het optimale rantsoen op het melkveebedrijf worden samengesteld. Hierbij staat het verhogen van het bedrijfsresultaat van de melkveehouders voorop.

De NGMO-voeders worden onder het VLOG-certificaat geproduceerd, zodat, in combinatie met enkele andere stappen op het melkveebedrijf, VLOG-melk op geborgde wijze door melkveehouders aan de zuivel kan worden geleverd.

Familie Syben uit Neerkant

‘’Meedoen met VLOG betekent voor mij, zonder extra werkzaamheden m.b.t. het voeren, aan de vraag in de markt te voldoen’’ 

Syben uit Neerkant

Voor een melkveehouder is het belangrijk om te bepalen of deelname aan dit concept interessant kan zijn. Een individuele berekening, die De Heus graag voor je verzorgt, wijst uit of de meeropbrengsten opwegen tegen de meerkosten. Met de verschillende berekeningen die uitgevoerd zijn, kunnen we stellen dat het resultaat beter is naarmate er meer eiwit in het gras aanwezig is. Meer eiwit zorgt er namelijk voor dat er minder Non-GMO-soya nodig is.

Eerste ervaringen met VLOG

Bij De Heus hebben we inmiddels de eerste ervaringen opgedaan met onze VLOG-voeders. Nadat FrieslandCampina een tweetal pilotgebieden had aangewezen, zijn de eerste veehouders met het VLOG-voer gestart. Omdat de vraag naar VLOG-weidemelk toeneemt, zullen steeds meer zuivelpartijen gaan vragen naar VLOG-melk. De verwachting is dan ook dat de vraag naar VLOG-voeders snel toeneemt.

“Door het gebruik van VLOG-voeders is de melkproductie verbeterd. De voerkosten zijn wat hoger, maar al met al ben ik positief”

Peter Bunnik uit Vrouwenparochie

Uit de eerste ervaringen blijkt dat de koeien makkelijker melk geven. Makkelijker dan werd verwacht. Hierbij geldt wel dat alle voorwaarden (die in een gangbaar rantsoen ook gelden) in acht moeten worden genomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een goede kwaliteit kuilgras, een goed werkend beweidingssysteem en een mooi ureumgehalte. De kostprijs van het rantsoen ligt immers hoger, dus de genoemde voorwaarden zijn extra belangrijk, aldus Verhagen-Simons VOF. 


V.O.F Verhagen-Simons

VLOG-voeders

De VLOG-voeders van De Heus worden gemaakt in Utrecht en Sneek. Beide fabrieken voldoen aan strenge kwaliteitseisen en zijn VLOG-gecertificeerd. Door deze certificering zijn er geen monsternames meer nodig bij melkveehouders. Het VLOG-voer mag uiteraard geen grondstoffen bevatten die met behulp van genetische modificatie zijn ontwikkeld. Dit spitst zich met name toe op soya en maïsmeel. De aanvoerstroom van de Non-GMO-variant is echter nog beperkt.

 

VLOG-gecertificeerd

Het Duitse VLOG (Verband Lebensmittel Ohne Gentechnik) is verantwoordelijk voor de meest gebruikte certificering. Het is een vereniging die is opgericht door voedselproducenten en -verwerkers en retailers. Zij geven certificaten uit aan bedrijven die aan hun strenge eisen voldoen. Melkveehouders die VLOG-gecertificeerde melk leveren kunnen een hogere prijs voor hun melk krijgen.

Voor meer informatie over onze Vlog gecertificeerde voeders kun je contact opnemen met:
Pieter van de Koeveringe op 06-52035188 of Floris van Tilburg op 06-22456803.