Voorschot uitbetaling betalingsrechten

18 mei 2020
-
3 minuten

Wie in aanmerking komt voor uitbetaling van betalingsrechten, heeft hierover een brief ontvangen van RVO. Hierin staat aangegeven dat een voorschot op de basis- en vergroeningspremie aangevraagd kan worden. Graag wijzen wij je op een aantal voorwaarden.

Mocht je gebruik willen maken van dit voorschot, dient deze aanvraag via www.mijnrvo.nl te lopen. Deze kan van 18 mei tot en met uiterlijk 15 juni 2020 aangevraagd worden. Het voorschot bedraagt € 300,- per betalingsrecht. Let wel op, betalingsrechten die zijn aangevraagd uit de Nationale Reserve vallen hier buiten.

De uitbetaling van het voorschot start vanaf 1 juli 2020. Door de uitbetaling van een voorschot, heb je als veehouder een klein rentevoordeel. Dit voordeel wordt geschaard onder de minimissteun en hoeft niet te worden terugbetaald.

Voor aanvraag van het voorschot gelden de volgende voorwaarden

  • De uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling is aangevraagd in de Gecombineerde opgave 2020
  • Je dient betalingsrechten en subsidiabele landbouwgrond te hebben
  • Je voldoet aan de voorwaarden voor de de-minimissteun, dit dient bij de aanvraag verklaart te worden
  • Het voorschot wordt alleen uitbetaald als het bedrag € 400,- of hoger is

Voorwaarden de-minimissteun

  • De onderneming mag over een periode van 3 belastingjaren maximaal € 20.000,- aan steun krijgen. Deze periode gaat over de afgelopen 2 jaren en het lopende belastingjaar. In dit geval dus van 2018 t/m 2020
  • De onderneming komt met het rentevoordeel over het voorschot dus niet boven de drempel van € 20.000,- aan de-minimissteun

Rentevoordeel

Het voorschot wordt ongeveer een half jaar eerder ontvangen dan de definitieve betaling. Het rentevoordeel is daarom 4% voor 6 maanden. Het bedrag aan rentevoordeel wordt dus € 6,- per hectare/betalingsrecht (€ 300,- x 4% x 0,5).

Heb je vragen over dit bericht?

Agra-Matic Mineraal helpt je graag vooruit. Neem contact met ons op.