Voor iedere klant en elk rantsoen

02 april 2014
-
3 minuten

De Heus levert een breed assortiment rundveevoeders. Om in te spelen op de actualiteiten de resultaten van onderzoek toe te passen zijn de voeders nauwkeurig onder de loep genomen, zijn bewezen soorten behouden en nieuwe soorten toegevoegd aan het assortiment.

De melkveehouderij is een zeer dynamische sector. De randvoorwaarden voor productie worden steeds aangepast en de veehouder moet de juiste keuzes maken om de rentabiliteit en continuïteit van zijn bedrijf te waarborgen. Daarin staat hij niet alleen. De rundveespecialisten van De Heus dienen als vraagbaak voor alle zaken die met voeding te maken hebben. Dat varieert van bemesting, graslandvernieuwing, ruwvoerwinning, voermanagement, jongveeopfok, droogstandsmanagement tot de voeding van melkkoeien. De voersituaties op de bedrijven variëren aanzienlijk, van precisievoeding op koeniveau tot een TMR. Voor al deze situaties biedt De Heus voeders die aansluiten bij uw doelstelling en de ruwvoerkwaliteit en samenstelling op uw bedrijf. Het huidige assortiment bevatte voeders die qua toepassing gedeeltelijk overlap vertoonden. De nieuwe opzevan het assortiment maakt de keuze eenvoudiger en eenduidiger, en sluit daarmee beter aan bij de huidige praktijkomstandigheden.

Variatie in rantsoenen

Ondanks de geringe oppervlakte van ons land kent het een enorme variatie in de rantsoenen qua ruwvoer, variërend van 100% snijmaïs tot 100% weidegras of graskuil. Alhoewel de opname van weidegras in het rantsoen een duidelijke sturing geeft in de keuze voor de aanvullende voeders bestaat er geen strikte scheiding meer tussen voeders voor de zomer- en de winterrantsoenen. Daarom hebben we dat in de benaming ook losgelaten. Eiwitarme ‘zomer’ voeders worden regelmatig gecombineerd met allerlei aanvullingen van het basisrantsoen en eiwitkernen via een krachtvoerautomaat om koeien in hun behoefte te voorzien.


Tabel 1 Indeling assortiment rundveevoeders

Ook het tegengestelde is waar, eiwitrijkere voeders die vroeger vooral ’s winters gevoerd werden, worden nu ook zomers ingezet om de tegenvallende eiwitgehalten in ruwvoer of verdunning  van basisrantsoen met snijmaïs of energierijke, eiwitarme bijproducten te corrigeren. Het is noodzakelijk in te spelen op de variatie in ruwvoer. Daarom zijn er zowel eiwitarme als eiwitrijke voeders, waarbij de energiekant varieert van zeer rustig, zetmeel arm, tot zeer zetmeelrijke voeders met veel pensenergie.

Onderzoek als basis

Door een uitgebreide analyse en waardering van de afbraakkarakteristieken van alle voedermiddelen die er op het melkveebedrijf voorhanden kunnen zijn is de opbouw van de voeders tegen het licht gehouden en zijn keuzes gemaakt om de respons van koeien op voeders verder te verbeteren. Dat heeft er toe geleid de melkveevoeders in verschillende categorieën in te delen.

De Start lactatie voeders zijn bedoeld om de hoogproductieve koeien te stimuleren veel melk te geven maar tegelijkertijd een goede vruchtbaarheid te behouden. Met vaak een beperkte gift wordt de koe voorzien van specifieke energiebronnen (bestendig zetmeel, propyleenglycol of beschermd vet) en specifieke componenten als vitaminen (niacine, bestendige choline) die de energiestofwisseling van de koe ondersteunen.


Tabel 2 Start lactatie voeders

De Gluco voeders zijn bedoeld om naar productie te voeren. Hét kenmerkendeaspect van deze voeders is dat ze veel glucose leverend vermogen (GLV) bevatten, die de koe in staat stellen een efficiënte, hoge melkproductie te realiseren. Naast de Gluco-voeders hebben we de Synchro-voeders; die door hun zorgvuldig gekozen afbraakkarakteristieken de opname en benutting van ruwvoeders stimuleren.


Tabel 3 Gluco voeders

Uit deze Synchro voeders kan, afhankelijk van de gewenste eiwitgehalten en energiecomponenten in het rantsoen gekozen worden voor voeders met een zeer rustige pensafbraak in de Optimix, Stabiel en Solide; oplopend via Allround naar een snellere afbraak in de Progress, Optimaal of Power.


Tabel 4 Synchro voeders

De Productie voeders worden geoptimaliseerd op basis van eisen aan VEM en SDVE. Het zijn voeders met een beperkt zetmeelgehalte, en een met het SDVE niveau oplopend ruw eiwitgehalte.


Tabel 5 Productie voeders

De Minex voeders zijn specifiek ontwikkeld om de fosfaat- en stikstofefficiëntie op het bedrijf te verbeteren. Door verlaging van de aanvoer van fosfaat en stikstof in deze voeders is het mogelijk om de koeien op behoefte te voeren en toch afvoer van mest te voorkomen.

Naast deze voeders kennen we zoals aangegeven de vertrouwde droogstands voeders, correctievoeders en jongvee voeders. In een later stadium zal meer inhoudelijk op deze voeders worden ingegaan. Onze rundveespecialisten en handelaren zullen samen met u op basis van dit nieuwe assortiment voor uw situatie bepalen, welke aanvulling de meest passende oplossing biedt om uw doelstellingen, voor nu en in te toekomst, te realiseren.