Voerstructuur cruciaal voor darmgezondheid leghennen

Florian van der Hoeven

Productmanager Legpluimvee

04 januari 2024
-
4 minuten

Sturen op een goede darmgezondheid bij leghennen is altijd belangrijk. De darmgezondheid bepaalt immers de mate waarin een darm in staat is de aangeboden nutriënten op te nemen. Dit is essentieel voor de gezondheid, conditie en productiecapaciteit van de hen.

Begin productieperiode is kritische fase

Op het moment dat de hen in productie komt, gaat de nutriëntbehoefte flink omhoog. Het dier moet haar voeropname verhogen om de productie bij te kunnen houden. Ook veel metabole en hormonale processen in het lichaam veranderen, omdat ze van een groeiend dier verandert in een leggend dier. Deze aanpassing heeft tijd nodig. Dit kan stress veroorzaken waardoor de darmgezondheid onder druk komt te staan.

Een snel stijgende en uniforme opname van het voer helpt een hen om snel door deze periode heen te komen. De juiste voerstructuur en uniformiteit van het voer zorgen voor een makkelijke voeropname.

Nutriënten zijn verdeeld over grove en fijne fractie

Een hen heeft van nature de voorkeur om grove delen op te nemen. De eerste gedachte is dan ook vaak om voer grof aan te bieden. In de grove delen van het meel zitten echter niet alle benodigde nutriënten.

Een gedeelte van het eiwit, maar zeker ook van de premix, aminozuren en enzymen en dergelijke, is te vinden in de onvermijdelijke fijne fractie van meelvoer. Het is voor de hen net zo belangrijk om deze fijne deeltjes op te nemen als de grove voerdeeltjes. Grof voer geeft een verhoogd risico op variatie in opname tussen hennen. Dit zorgt namelijk voor een onevenwichtige nutriëntinname en daarmee een verhoogde kans op een darmstoornis. Iedere individuele hen moet alle noodzakelijke nutriënten binnenkrijgen tijdens de hele ronde. Selectieve opname kan voorkomen worden door een homogene deeltjesgrootte van het voer.

Wals-zeefstappen zorgen voor homogene structuur

Om de juiste homogene structuur te kunnen maken, wordt er op de productielocaties van De Heus meervoudig gewalst (zie figuur). De grondstoffen worden voor en na het walsen gezeefd. De deeltjes die fijn genoeg zijn gaan na de zeefstap rechtstreeks naar de menger, zodat ze niet verder verkleind worden. De wals-zeefstappen worden herhaald tot van alle grondstoffen de juiste deeltjesgrootte is bereikt. Om de optimale voerstructuur van het legmeel nu en in de toekomst te kunnen waarborgen, blijft De Heus investeren in haar voerfabrieken.

TopFit Rondeplan: voer, water, licht en klimaat

Structuur is een belangrijk onderdeel van het voer, want naast structuur zijn ook een gebalanceerd nutriëntprofiel en goede voerschema’s belangrijk. In het TopFit Rondeplan kijken we echter verder dan voer. Om ervoor te zorgen dat een koppel gezond blijft en goed in productie komt, zijn water, licht en klimaat namelijk net zo belangrijk. Onze legpluimveespecialisten kunnen je daar alles over vertellen.

Heb je nog vragen of wil je meer informatie?

Neem contact op met een van onze specialisten uit het team legpluimvee. Zij kunnen je verder helpen met jouw vragen.

Over de auteur

Florian van der Hoeven

Productmanager Legpluimvee

Wil je meer weten over onze legpluimveevoeders? Neem dan contact met me op.