Voermodule verbetert resultaten

01 februari 2010
-
2 minuten

Het voeren van vleesvarkens vraagt veel kennis en kunde. Als het goed gebeurt, kan dat het bedrijfsresultaat aanzienlijk verbeteren. Optimaal voeren valt in de praktijk echter niet mee. De voermodule van De Heus Voeders helpt hierbij goed.

Om vleesvarkens zo economisch mogelijk te laten groeien, is het heel belangrijk om de voedingsbehoefte goed in te schatten. Als er minder gevoerd wordt dan de behoefte is, dan zullen de vleesvarkens niet het gewenste resultaat behalen. Voer je meer dan nodig is, dan voer je te duur en zal dat het bedrijfsresultaat negatief beïnvloeden.

Voermodule GPS vleesvarkensvoeding

De Heus Voeders heeft een speciale voermodule ontwikkeld, waarmee de behoefte van het huidige moderne vleesvarken uitstekend kan worden ingeschat. Deze module, GPS vleesvarkensvoeding genaamd, helpt met 'navigeren': je weet waar je nu staat en je weet waar je naartoe wil. De module is een zeer praktisch hulpmiddel. In de module kan de huidige situatie worden aangegeven en de nieuwe gewenste situatie. In de module kunnen verschillende zaken ingevoerd worden, zoals:
» de werkelijke voeropname van de vleesvarkens per week
» de werkelijk behaalde groei of de gewenste groei
» de voeders die gebruikt worden met de daarbij behorende voedingswaarde
» overschakelmomenten van de verschillende voeders
Op basis van voorgaande zaken en andere gegevens die eveneens ingevoerd moeten worden, geeft de module aan of er boven, op of onder de voedingsbehoefte wordt gevoerd.

'Navigeren': je weet waar je nu staat en je weet waar je naartoe wil.

Een mogelijke aanpassing van de voerstrategie is dan vaak een volgende stap. De voermodule van De Heus Voeders vormt daarmee een ideale manier om balans te krijgen in het voerbeleid. U plukt zelf de vruchten, want het resultaat zal verbeteren.

Rekenvoorbeeld

Om u een idee te geven wat we met het programma kunnen bereiken, laten we een korte voorbeeldberekening zien. In dit voorbeeld gaan we uit van een bedrijf met luxe Piëtrain-vleesvarkens. De vleesvarkens groeien op dit bedrijf momenteel 775 gram met een voederconversie van 2,59, een EW-conversie van 2,79 en een gemiddeld vleespercentage van 57,2 procent. Het bedrijf wil graag een groei van ongeveer 800 gram met een EW-conversie van 2,70. Het vleespercentage moet ongeveer gelijk blijven. We hebben in de voermodule de werkelijke voeropname, de voeders die ingezet worden, de overschakelmomenten en de nieuwe gewenste situatie ingevoerd. In grafiek 1 ziet u de uitkomst voor wat betreft de eiwitbehoefte die wordt uitgedrukt in de darmverteerbare lysinebehoefte per dag.

Grafiek 1 Eiwitbehoefte vleesvarkens in voorbeeldberekening uitgedrukt in darmverteerbaar lysine.

Zoals u kunt zien, komen de vleesvarkens in de eerste week na opleg, rond de vijf weken na opleg en rond de elf weken na opleg eiwit tekort. Om op dit bedrijf dus een hogere groei en een scherpere EW-conversie te behalen met de huidige voeropname van de vleesvarkens is het noodzakelijk om voeders in te zetten met een hoger verteerbaar eiwitgehalte. In grafiek 2 is de situatie weergegeven met voeders uit een andere reeks uit het assortiment. Het aanbod is hier wel hoger dan de behoefte en op basis van deze voerstrategie kunnen de varkens een groei behalen van 800 gram met een EW-conversie van 2,70.


Grafiek 2 Aanbod darmverteerbaar lysine in de nieuwe situatie.