VLOG-weidemelk kaas

01 november 2017
-
2 minuten

Met name de vraag naar VLOG-weidemelk kaas vanuit Duitsland lijkt de komende jaren sterk te kunnen groeien. Dit biedt kansen voor de Nederlandse zuivel met extra toegevoegde waarde.

Omschakelen naar VLOG-gecertificeerde melk

Omschakelen naar VLOG-gecertificeerde melk betekent voor u als melkveehouder dat in het algemeen een overgangstermijn van 3 maanden geldt. Ook zal weidegang (minimaal 120 dagen en 6 uur per dag) in het algemeen een vereiste zijn om VLOG-melk te kunnen leveren. Ook zal de zuivel de eis stellen dat het voer VLOG-gecertificeerd geproduceerd wordt, hoewel momenteel ook nog bewaring van monsters wordt geaccepteerd.

VLOG-melk produceren biedt kansen op jouw bedrijf, omdat het een extra vergoeding van circa € 1,00 per 100 kilo melk oplevert. Deze extra vergoeding is vastgesteld op basis van hogere opbrengsten vanuit bijvoorbeeld VLOG-zuivel ten opzichte van gangbare zuivel minus de hogere voerkosten en de meerkosten voor logistiek en productie van de zuivelfabriek.

De hogere prijs van mengvoer spitst zich toe op soya en mais en de bijproducten van beide. De beschikbaarheid en prijs van de gegarandeerde NGMO-grondstoffen ten opzichte van de GMOvarianten verschilt in de loop van het jaar, waardoor ook de meerprijs van NGMOvoeders kan verschillen door het jaar heen.

De Heus levert VLOG-gecertificeerde voeders

waardoor monstername en -bewaring niet nodig is om op jouw bedrijf een VLOG-certificering te verkrijgen.

Of het voor jou ook interessant is om VLOG-melk te produceren hangt af van de meerkosten die dit vergt in het rantsoen en de meeropbrengsten die jij per kilo melk ontvangt. In het algemeen geldt dat de hoeveelheid eiwitrijke voeders die jij voert en het aandeel soja daarin sterk bepalend zijn voor een hoger saldo.

De specialisten van De Heus maken graag samen met jou de rekensom van het saldo op basis van de uitgangssituatie en de aanpassing voor het produceren van NGMO-melk. Hiervoor heeft De Heus een breed pakket aan NGMO-voeders beschikbaar.