Vloeibare Romelko voor voeropname

01 oktober 2012
-
2 minuten

Elke zeugenhouder levert graag prachtige, gezonde, het liefst probleemloos opgefokte en snel gegroeide biggen af. Een goede voeropname is cruciaal.

De basis voor een probleemloze biggenopfok is een voldoende hoge opname van voer gedurende de eerste dagen na het spenen. De norm bij De Heus is dat een big in de eerste drie dagen minstens 0,5 kg voer opneemt. Biggen hebben rond het spenen vooral energie nodig om de darmen gezond te houden. Voor veel zeugenhouders is het niet vanzelfsprekend dat ze de 0,5 kg in de eerste drie dagen na het spenen halen. Als u die 0,5 kg per big niet haalt, is het raadzaam om in de kraamstalperiode extra aandacht te schenken aan de voeropname van de biggen. U kunt bijvoorbeeld een voerstrategie uitstippelen om die 0,5 kg wel te halen.

Voerstrategie rond het spenen

De meeste zeugenhouders geven de biggen nog voor het spenen speenvoer. Vaak verstrekken zij eerst een prestarter en schakelen daarna over op speenvoer. U kunt in deze fase effectief Romelko Oranje toepassen. Romelko Oranje is een hoogwaardige prestarter in meelvorm, die u vloeibaar kunt verstrekken. De biggen nemen de vloeibare vorm heel gemakkelijk op. Als de biggen gewend zijn aan Romelko Oranje in vloeibare vorm, gaat u over op het verstrekken in droge vorm, eventueel al gemengd met het speen voer. Door het mengen blijft de smaak grotendeels behouden. De overschakeling naar speenvoer verloopt nu soepeler.

Als u kleine beetjes voer in het kraamhok verstrekt, houdt u de biggen nieuwsgierig. Ze eten iedere keer wel wat

Een groot voordeel van vroegtijdig verstrekken van Romelko Oranje is dat u de biggen op jonge leeftijd laat wennen aan vast voer en aan plantaardige grondstoffen. Met deze aanpak zult u vervolgens in veel gevallen de 0,5 kg voer in de eerste drie dagen na het spenen wel halen. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u Romelko Oranje tot na het spenen doorvoeren, zowel vloeibaar (in kommetjes) als droog (gemengd met speenvoer). De opname zal verder stijgen.

Extra arbeid

Een vraag is: wilt u bij een voeropname minder dan 0,5 kg extra arbeid inzetten om Romelko Oranje in de kraamstal in vloeibare vorm te voeren? Een andere vraag: is het nodig en rendabel? Ja, want met het voeren van Romelko Oranje kunt u het rendement verbeteren. Een gezonde big is immers meer waard. Met het probleemloos opfokken en gezond afleveren van de biggen worden de extra uren goed beloond.