Vitaal platteland

10 oktober 2016
-
2 minuten

We streven allemaal naar een platteland waar iedereen de mogelijkheden van zijn bedrijf wil en kan benutten. Uit diverse rapporten komt naar voren dat niet alle veehouderijen in de huidige vorm zullen blijven bestaan. Welke mogelijkheden zijn er? Met de ontwikkelingsscan kan Agra-Matic dit samen met u ontdekken.

Het buitengebied is altijd in ontwikkeling. Het aantal bedrijven vermindert, de maatschappij is kritisch en de verdiensten zijn niet altijd naar behoren. Veel ondernemers zitten met de vraag hoe nu verder. Agra-Matic heeft de ontwikkelingsscan ontworpen om samen met de ondernemer toekomstmogelijkheden te onderzoeken én op te pakken.

Vitaliseringsplan

Onlangs is het Vitaliseringsplan varkenshouderij gepubliceerd. Hieruit blijkt dat het aantal varkenbedrijven in Nederland naar verwachting daalt van 5.000 naar 2.000. Daarnaast is onlangs het onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) gepubliceerd. Volksgezondheid is een steeds groter wordend item bij de verlening van een vergunning. Daar het eerste met name is ingegeven door financiële beperkingen is het tweede vanuit de maatschappij naar voren gekomen. Beide factoren zijn van belang als we kijken naar ontwikkelingen in het buitengebied. We streven met z’n allen naar een vitaal platteland en iedereen wil graag zijn of haar plannen voor het eigen bedrijf waarmaken. Er moet echter meer dan ooit rekening worden gehouden met aanwezige factoren op het platteland.

Voor een vitaal platteland zullen zaken in balans moeten zijn: er moet ruimte zijn voor de veehouderij en er dient rekening gehouden te worden met de mensen die wonen en werken in datzelfde buitengebied. Voor een vitale veehouderij is het van belang dat locaties, die geschikt zijn voor het houden van dieren, behouden blijven voor de sector. Dat zijn locaties waar ruimte is, groei mogelijk is en die duurzaam zijn. Dat komt ten goede aan een vitaal platteland. Maar voor welke locaties zijn er toekomstmogelijkheden en hoe komt u daarachter?

Meer mogelijk dan voorheen

Agra-Matic heeft de ontwikkelingsscan ontworpen. Met behulp van deze scan wordt met de ondernemer bekeken of de betreffende locatie duurzaam is en toekomst heeft voor de veehouderij. De technische ontwikkelingen op het gebied van fijnstof-, geur- en ammoniakreductie blijven doorgaan. Hierdoor is soms meer mogelijk dan voorheen. Wat zijn dan die mogelijkheden en wat is de wens van de ondernemer? Wil hij/zij zelf blijven ondernemen, is er een opvolger of wordt de locatie misschien te koop aangeboden? Door samen te kijken naar de mogelijkheden kunnen duurzame locaties voor de veehouderij behouden blijven. Iets wat van wezenlijk belang is voor het waarborgen van een vitale veehouderij in Nederland.

En wat nu als blijkt dat de betreffende locatie niet geschikt is om uit te breiden? Of zelfs niet geschikt is om het huidige bedrijf financieel te handhaven? Vaak weet een ondernemer wel wat de beperkingen zijn op het betreffende bedrijf of de locatie maar niet wat er wél mogelijk is. Met de ontwikkelingsscan proberen we samen met de ondernemer te achterhalen wat de wensen zijn en welke mogelijkheden daarbij passen. Vaak zijn er meer mogelijkheden dan gedacht. Denk bijvoorbeeld aan een verbrede veehouderij, zoals een boerderijwinkel, een agrarische nevenactiviteit zoals loonwerk of aan een ruimte om allerlei workshops te geven. Misschien is het zelfs mogelijk een ruimte te verhuren zodat een klein bedrijfje zich er in kan vestigen. Door internet zijn bijvoorbeeld communicatiebedrijfjes niet meer afhankelijk van de stad en kan juist het vestigen op het platteland een goed alternatief zijn. De huurkosten zullen lager zijn en parkeren is geen probleem. Of is een omschakeling aan de orde? Biologische landbouw is een groeiende markt. Onlangs hebben we nog de vergunning van een melkveebedrijf aangepast naar biologische leghennen. Het zijn slechts enkele voorbeelden van kansen die er liggen. Het bedrijf beëindigen kan ook een conclusie zijn. Hierbij kan gekeken worden naar ruimte voor ruimtemogelijkheden en het omzetten naar een woonbestemming.

Kansen in het buitengebied

Met de ontwikkelingsscan bekijken we wat de mogelijkheden zijn voor alternatieven al dan niet naast uw huidige bedrijf. Veel gemeentes bieden, vanwege de ontwikkelingen die in het buitengebied gaande zijn, meer ruimte in bestemmingsplannen dan voorheen. Ook zijn er soms subsidiemogelijkheden binnen de gemeente. Uiteraard zijn er beperkingen en verschillen per gemeente en soms is het een lange weg. Feit is wel dat er kansen liggen in het buitengebied voor een vitaal platteland!

Wilt u samen met ons verkennen wat uw ontwikkelingsmogelijkheden zijn? Neem gerust contact op!