Vertrouwen is heel belangrijk

01 december 2010
-
2 minuten

Een broederij is een essentiële schakel in de keten van de productie van vleeskuikens. Dat geldt ook voor broederij Elshuis, die sinds 1918 actief is. Elshuis werkt nauw samen met zijn partners. Vertrouwen speelt hierbij een grote rol.

We komen de broederij in en gaan via de personensluis naar de ontvangstruimte voor de broedeieren. Alle broedeieren worden bij binnenkomst eerst ontsmet. Na ontsmetting worden de eieren in de voorbroedkarren over geschoven. Daarna gaan ze naar de voorbroedruimte, waar ze achttien dagen blijven. De voorbroedruimte bestaat uit drie verschillende lokalen: één lokaal met voorbroedmachines van 57.600 eieren, een tweede met machines van 115.200 eieren en een lokaal met machines met een capaciteit van 108.000 eieren. Op dit moment liggen de plannen klaar om de bestaande capaciteit nog wat te vergroten, door er nog een voorbroedruimte bij te bouwen. Van de voorbroedruimtes gaan we naar het overpaklokaal waar de eieren automatisch geschouwd en overgelegd worden in de uitkomstbakken, waarna ze in één van de vier uitkomstlokalen de laatste drie dagen doorbrengen. Na uitkomst worden de kuikens met de hand gesorteerd, automatisch geteld en direct op transportkarren gezet om naar de wachtruimte te gaan. Vanuit de wachtruimte worden ze in de vrachtwagens geplaatst, op weg naar de klant.

Gemoedelijk

In het kantoor van de broederij hangt een gemoedelijke sfeer. Hugo Elshuis is de directeur-eigenaar, maar hij rekent zich liever tot de medewerkers. Rustig legt hij uit dat de broederij in Albergen bij Almelo momenteel vijftien medewerkers heeft en zich geleidelijk ontwikkelt. ‘Ons doel is niet de grootste broederij te worden. Wij groeien met de markt mee om voldoende omzet te houden. De bedrijven in de sector groeien immers ook.’ Broederij Elshuis werkt veel samen met De Heus. Er zijn meerdere banden tussen de beide bedrijven. Zo zijn de ruim tien moederdierbedrijven die eieren leveren aan Elshuis, bijna allemaal afnemer van De Heus. Dit zijn vermeerderaars met een omvang van 30.000 en 45.000 moederdieren, allemaal op redelijk korte afstand van Albergen. Daarnaast levert Elshuis de kuikens voornamelijk aan kuikenhouders die voornamelijk voer afnemen bij De Heus. ‘Tachtig procent van onze afzet gaat naar bedrijven die een vaste afspraak hebben met een voerleverancier’, legt Elshuis uit. ‘Dat is vooral zo sinds de vogelpest. Dat betekent dat wij een vaste afzet hebben. Dit neemt niet weg dat het risico voor ons behoorlijk groot is. We leggen de vermeerderaars namelijk vast terwijl we de kuikens meer dan een jaar later afleveren. Onze planning verloopt grotendeels via een vaste slachterij waar de meeste van onze kuikens uiteindelijk naartoe gaan.’

De broederij is de belangrijke leverancier van uitgangsmateriaal voor vleeskuikenhouders

Vaste relaties

Met De Heus is er jarenlang sprake van een vaste relatie. In de loop der jaren is deze goede verstandhouding gegroeid. ‘Vertrouwen moet de basis zijn’, zegt Elshuis. ‘Daar kan geen contract tegenop. Het gaat erom dat je gezamenlijk het beste resultaat nastreeft.’ Kwaliteit is belangrijk bij de kuikens. Een broederij kijkt dan vooral naar de uitval in de eerste week en de technische resultaten van de hele mestperiode. ‘Als het ergens niet goed gaat, dan ligt het meestal aan meerdere factoren. Op verschillende plekken gaat het dan mis. Kuikens mesten is immers balanceren op het scherpst van de snede. De kuikens zijn echte topsporters. Het gaat erom de omstandigheden zo te creëren dat je de zaak onder controle houdt en een eendagskuiken uiteindelijk op een gezonde en efficiënte manier op het gewenste eindgewicht brengt.’ Als zich problemen voordoen, moet je ze volgens Hugo Elshuis in de ogen durven zien. Direct oplossen is zijn devies en ervan leren om het een volgende keer beter te doen. Overigens beperkt Elshuis zich tot het uitbroeden van eieren en het afleveren van kuikens. Er is geen begeleiding van de moederdierbedrijven en kuikenhouders, zoals andere broederijen die kennen. ‘Wij laten de begeleiding over aan de veevoerleveranciers en de dierenartsen. Het is alleen maar verwarrend als wij ook nog eens als adviseur bij de boer komen om te vertellen hoe het moet. Dit betekent dat de onderlinge communicatie zeer belangrijk is.’ Dat het bij Elshuis om kwaliteit gaat blijkt uit de resultaten van controles van grootwinkelbedrijven. De Engelse supermarkten Tesco en Marks & Spencer hanteren de hoogste kwaliteitseisen. Beide erkennen Elshuis als leverancier uit hun toegelaten aanvoerketen.