Vers voer en veel water

01 juni 2011
-
2 minuten

Vleeskuikens hebben het moeilijk als het in de zomer heel warm is. Met gerichte maatregelen kunt u de negatieve gevolgen beperken.

Onder warme omstandigheden kunnen de kuikens de warmte moeilijk kwijt aan de omgeving. Daardoor raken ze belast. Dit leidt tot minder voeropname, tragere groei en slechtere resultaten. U kunt hierop inspelen met de volgende maatregelen.

Actief op koele momenten

Laat de dieren op de koelste momenten van de dag actief worden. Dit doet u door het tijdstip en de frequentie van het voeren aan te passen. In de zomer houdt De Heus bij het samenstellen van vleeskuikenvoer rekening met mogelijk warm weer. Daarnaast kunt u met stressmix de dieren extra ondersteunen.

Meer water nodig

Water is een belangrijke voedingsstof voor uw dieren. Ze voeren met het uitademen zowel warmte als water af. Bij hogere temperaturen is de waterbehoefte groot. Verstrek daarom in de zomer voldoende vers water aan de dieren. Daarbij is niet alleen de hoeveelheid maar ook de kwaliteit van het water van belang. Hogere temperaturen in de stal vergroten de kans op vervuiling in de leidingen. Controleer daarom regelmatig tijdens de ronde het drinkwater op kleur en helderheid. Laat bij afwijkingen het water onderzoeken op vervuiling met bacteriën of schimmels.

Vers water en voldoende druk zijn belangrijk

Schimmelvrij voer

Grote temperatuurverschillen tussen dag en nacht leiden in combinatie met een hoge luchtvochtigheid tot condensvorming in silo’s met kans op schimmelgroei. Deze schimmels vormen gifstoffen die een nadelig effect hebben op de voeropname en de diergezondheid. Controleer daarom de silo’s op het aankoeken van voerresten. Maak silo’s regelmatig leeg en laat ze minimaal één keer per jaar reinigen, bij voorkeur in de zomer. Als u daarna een siloshot toepast, gaat u de vorming van schimmels tegen. De Heus voegt in de zomermaanden aan vleeskuikenvoeders een extra schimmelremmer toe waardoor het langer fris blijft.

Geen extra tarwe

Het is niet raadzaam om bij warm weer extra tarwe te voeren. Tarwe zorgt voor extra warmtebelasting van het dier. Daarnaast verdunt tarwe in het voer ook nog eens de mineralen en vitaminen en dergelijke. Aan het einde van de zomer gebruikt u wellicht de tarwe van de nieuwe oogst in het rantsoen. Om dit goed te doen, moet u de kwaliteit ervan weten. Naast het eiwit- en zetmeelgehalte zijn de eigenschappen die leiden tot ‘visceuze darminhoud’ van belang (valgetal en viscositeit). Tijdens de eerste weken van de nieuwe oogsten voegt De Heus standaard in alle vleeskuikenvoeders extra enzymen toe om de negatieve effecten van de nieuwe oogst tarwe tegen te gaan.