Verminder de kans op hittestress bij varkens door nevelkoeling

09 april 2020
-
2 minuten

Een hoge omgevingstemperatuur zorgt voor een lagere voeropname. Hierdoor kan een te hoge temperatuur in de kraamstal zorgen voor een verlaagde melkproductie en een groter conditieverlies van de zeugen in lactatie. In de vleesvarkensstal zorgt de lagere voeropname voor een sterke reductie in groei.

Geschikt voor verschillende stalsystemen

Door de inkomende lucht te koelen door middel van een vernevelingsinstallatie kan de temperatuur met 3 tot 7°C worden verlaagd. Dit resulteert in een betere voeropname bij de dieren tijdens warme dagen. Het vernevelingssysteem is geschikt voor stallen met verschillende ventilatiesystemen. Hierbij maakt het niet uit of er gebruik wordt gemaakt van een directe of indirecte luchtinlaat. Wel is het belangrijk dat er voldoende bufferruimte beschikbaar is bij systemen als klepventilatie en plafondventilatie, zodat de nevel de gelegenheid krijgt volledig te verdampen in de inkomende lucht. Dit voorkomt een vochtig stalklimaat of een nat ventilatieplafond.

Zo werkt de hogedruk nevelkoeling

De hogedruknevelkoeling werkt door middel van een hogedrukpomp van 70 bar. De pomp zorgt ervoor dat water onder hoge druk in de leiding zit. Deze leiding gaat naar de luchtinlaat. Bij de luchtinlaat komt om de 80 centimeter een nozzle van 0,20 millimeter. Het totaal aantal nozzles is dus afhankelijk van de lengte van de luchtinlaat. Op het einde van de leiding zit in een ontwateringsnozzle. Een compressoraansluiting maakt het mogelijk om de leiding leeg te blazen voor de winter. Het systeem kan, indien de klimaatkast deze functie ondersteunt, worden gekoppeld aan het koelcontact van de klimaatcomputer zodat het systeem automatisch kan worden ingeschakeld zodra het nodig is.

Hoeveel kun je koelen?

De hogedruknevelkoeling kan in het hoogseizoen de inkomende lucht terug koelen met ongeveer 7°C. Hierbij wordt uitgegaan van een relatieve luchtvochtigheid van 50% met een temperatuur van 35°C. Is de relatieve luchtvochtigheid hoger, dan is het effect van verneveling onder hoge druk een stuk minder. Bij een relatieve luchtvochtigheid van 80%, met een temperatuur van 30°C, is inkomende lucht nog maar met 3°C terug te koelen (zie figuur 1). Let op: wanneer er wordt gewerkt met ventielen, dan kan dit afwijken.