Verhoog uw bedrijfssaldo

28 december 2015
-
2 minuten

Na het verdwijnen van het melkquotum (1 april 2015) zijn er in één keer andere sturingskengetallen belangrijk op uw bedrijf die invloed hebben op de financiële resultaten.

Tot 1 april bestond het verdienmodel van de melkveehouder uit het optimaliseren van het kostenplaatje: zo weinig mogelijk kosten maken om het melkquotum vol te melken en daarnaast letten op een aantal criteria die voor ieder bedrijf verschillend waren. Hierbij moet gedacht worden aan criteria zoals:

  • Vruchtbaarheid;
  • Ruwvoersituatie;
  • Melkquotum onder- of overschrijding;
  • Etc.

Vanaf 1 april gelden duidelijk andere criteria en is het aantal geproduceerde kilogrammen melk op uw bedrijf direct van invloed op uw inkomen (het bedrijfssaldo). Aangezien het aantal dieren op uw bedrijf door regelgeving eveneens beperkt is, kunt u via de verhoging van de melkproductie per koe uw bedrijfssaldo verhogen. Het beïnvloeden van de melkproductie per koe kunt u onder andere bewerkstelligen door de gift aan krachtvoer te verhogen. Onder krachtvoer valt in dit geval mengvoer, enkelvoudige grondstoffen en/of natte bij producten. Hierdoor wordt de voerefficiëntie beïnvloed en ook de N- en P-efficiëntie. De Heus Voeders heeft een programma ontwikkeld om voor u te berekenen wat de gevolgen op het bedrijfssaldo zijn als u de melkproductie per koe beïnvloedt. We noemen dit het Saldo-efficiëntieprogramma.

Vraag ernaar bij uw rundveespecialist of handelaar. Hij kan door het invullen van dit programma u het juiste advies geven over de te volgen strategie en over de financiële gevolgen daarvan.