Verbinding boeren en samenleving versterken

30 maart 2021
-
3 minuten

De Heus is sinds deze maand officieel Gouden partner van Stichting Boert Bewust. Op de melkveehouderij van Kees van Dijk in Bunnik vond het tekenmoment plaats. Komende 3 jaar werken we samen om de verbinding tussen boeren en tuinders en de samenleving te versterken. Samen zetten we in op het stimuleren van ondernemers in de land- en tuinbouw om contact te zoeken met hun omgeving. Alleen zo ontstaat er een goede dialoog, wederzijds respect en meer betrokkenheid van consumenten bij hun voedsel.

“Boert Bewust maakt zich hard om de boeren in hun kracht te zetten. Dit kunnen we niet alleen! Daarom zijn we ontzettend blij met De Heus als Gouden partner. Een wederzijdse samenwerking die niet alleen ondersteuning biedt op financieel gebied, maar zich vooral richt op het versterken van elkaar. Gezamenlijk de boeren in hun kracht zetten, zodat ze hun verhaal vanaf het boerenerf met hun omgeving kunnen delen, dat is het doel van deze samenwerking”, aldus Lisanne Oskam, voorzitter van Stichting Boert Bewust.

Samen met de omgeving

Dat versterken van elkaar onderschrijft Kees van Dijk, bestuurslid bij Boert Bewust en melkveehouder en fruitteler op de schitterende Hofstede Rhijnauwen, onder de rook van Utrecht. “Mijn familie boert als sinds 1782 op dit landgoed en we zijn vergroeid met de Kromme Rijnstreek en de natuur in dit gebied. Wij weiden 90 koeien op 42 hectare grond, waarvan het grootste deel natuurwaarde heeft. Daarnaast telen we 9 hectare appels en peren, die we ook aan huis verkopen. Samen met de natuur en de koeien optrekken hebben we eigenlijk altijd gedaan, maar samen met de omgeving optrekken is de laatste paar jaar echt gegroeid.”

800 Bezoekers met Hemelvaart

“Een aantal jaar geleden merkte ik echt dat er een scheiding was tussen burgers die hier in het gebied komen recreëren en boeren zoals ik, die daar af en toe op de trekker tussendoor bewegen. Het waren twee werelden die elkaar niet begrepen. Sinds ik zelf het initiatief neem om contact te maken met mijn omgeving, mijn bedrijf bewust open stel en meedoe met Boert Bewust merk ik dat er meer verbinding ontstaat. Nu komt er bijvoorbeeld iedere zondagochtend wel een groepje kinderen even kijken bij de kalfjes en met Hemelvaart had ik 800 bezoekers op de open dag. Ik raak dan ook in gesprek met ouders.  Zij gaan zo ook meer zien en begrijpen over hoe ik hier probeer invulling te geven aan zaken als kringlooplandbouw en natuurinclusief boeren.”

Vrachtwagen geblokkeerd

Dat de dialoog en het onderlinge begrip nodig is, ook voor De Heus, vertelt Kees met een anekdote: “Hofstede Rhijnauwen is voor vrachtwagens maar bereikbaar via één smalle weg, die ook veel door recreanten op het landgoed wordt gebruikt. Een tijdje terug werd ik gebeld door de chauffeur van de bulkwagen, hij werd bewust geblokkeerd door een aantal wandelaars en fietsers op de weg en was stil komen te staan en kon er niet langs. Zij dachten dat de vrachtwagen een sluiproute nam om verkeersdrukte te ontlopen en begrepen niet dat boeren zoals ik ook beleverd moeten worden.” Kees is vervolgens in gesprek gegaan met de recreanten, waarna de chauffeur zijn weg kon vervolgen. “Zo blijkt gelijk ook de waarde en noodzaak van Boert Bewust. “Ik ben sinds jaar en dag klant bij De Heus en het is mooi dat we nu ook met Boert Bewust samen gaan optrekken. Het is fijn dat De Heus ons landelijk steunt, zodat we in onze streken aan de slag kunnen.”

Steentje bijdragen

Michiel Peters, Manager Corporate affairs bij De Heus: “De manier waarop Boert Bewust als organisatie boeren enthousiast maakt om hun verhaal te vertellen, past heel erg bij hoe De Heus naar de sector kijkt. Heel veel mensen staan letterlijk ver weg van de plek waar hun voedsel geproduceerd wordt. We vinden het mooi hoe Boert Bewust de boeren helpt om de deuren van hun bedrijf te openen. Zo laten ze op een praktische manier aan mensen zien waar hun voedsel vandaan komt. Wij hopen natuurlijk dat Boert Bewust naar nog meer streken in Nederland weet uit te breiden. Dit zou namelijk betekenen dat steeds meer boeren enthousiast zijn om iets van hun bedrijf te laten zien. De Heus draagt daar graag een steentje aan bij!”