Verbeterde precisievoeding voor biggen - Nieuwe maal-menglijn in premium biggenvoerfabriek

17 mei 2018
-
3 minuten

Speciaal voor de microcomponenten is er een nieuw siloblok geïnstalleerd. Het bestaat uit smalle hoge silo’s die gevuld worden door middel van big bags. Hier is specifiek voor gekozen om beschadiging en ontmenging van de gevoelige producten, zoals aminozuren, premixen en soortgelijke producten te voorkomen.

Gewenste samenstelling

Onder de silo’s voor de microcomponenten bevindt zich een weger die heel nauwkeurig kleine hoeveel­heden kan afwegen. Om versleping te voorkomen, is onder deze weger de menger geplaatst. Dit heeft als voordeel dat de biggen exact de gewenste voersamenstelling krijgen.

Minder diarree

Door het plaatsten van een nieuwe hamer­molen kunnen de verschillende grondstof­fen nu op verschillende manieren worden gemalen. Hierdoor zijn we nog beter in staat om de maalfijnheid aan te sluiten op de behoeftes van de biggen. Zo wor­den bepaalde grondstoffen fijn gemalen om een optimale enzymatische vertering te bewerkstelligen en andere vezelrijke grondstoffen grof gemalen voor een opti­male fermentatieve vertering. Door de maalfijnheid per grondstof aan te passen wordt het voer optimaal benut. Dit onder­steunt de vertering en maakt de biggen minder gevoelig voor diarree.

Smaak en voeropname

Alle vloeibare producten, zoals vetten, worden in een speciale vloeistofmenger bij elkaar gebracht. Daar worden ze geza­menlijk verwarmd en gemengd voordat ze gedoseerd worden. Hierdoor vindt een betere verdeling van de vloeibare produc­ten plaats waardoor er een homogener eindproduct ontstaat. Dit heeft een posi­tieve invloed op de smaak en de opname van de biggen.

Voerbenutting

In de fabriek is ook een nieuwe drietons menger geïnstalleerd. In deze menger zijn op verschillende plekken mondstukken geplaatst die de vloeibare producten gelei­delijk toevoegen. Ook zorgt de menger ervoor dat partijen van twee tot drie ton optimaal gemengd worden. Door dit opti­maal mengen is het biggenvoer constant van smaak, heeft het een mooie meelstruc­tuur en kan het zeer rustig geperst kan worden. Hierdoor wordt een zachte korrel geproduceerd die beter wordt opgenomen door de biggen en sneller uiteen valt in de maag met als gevolg een betere vertering en daarmee een efficiëntere voerbenutting.

Precisievoeding

Het is heel belangrijk om op jonge leeftijd precies de juiste voeding te geven. Dit speelt namelijk een cruciale rol in de ontwikkeling en de groei van biggen en vleesvarkens. Biggen die voor en na het spenen goed gevoerd worden, presteren duidelijk beter tijdens de rest van hun leven. Met de nieuwste aanpassingen in onze biggenvoerfabriek kunnen we nog beter aansluiten op de behoefte van de dieren, zodat ze kunnen uitgroeien tot mooie kwaliteitsbiggen.