Varkenshouder wil wel, maar consumptie bepaalt de groei!

22 januari 2020
-
3 minuten

Varkenshouders die biologisch varkens houden, zijn over het algemeen erg tevreden. Dit komt in belangrijke mate doordat het segment de afgelopen jaren steeds professioneler geworden is. Onderdeel daarvan is dat het aanbod afgestemd wordt op de vraag. Doordat er in het hele biologische segment goed samengewerkt wordt door de verschillende ketenpartners weten zowel varkenshouders, als slachterijen, als afnemers precies waar ze aan toe zijn en is er een stabiel prijsbeleid tot stand gekomen. Dit is een win-winsituatie met voorde-en voor alle betrokken partijen.

Samenwerken loont

Met het oog op de duurzaamheid ziet De Heus graag dat het biologisch segment groeit. Maar wel met behoud van de bestaande structuren. De goede technische en financiële resultaten van biologische varkenshouders is in belangrijke mate te danken aan het overleg met de overige ketenpartners. Wanneer de groei van het segment niet in overleg gaat met de overige ketenpartners, gooien de varkens-houders uiteindelijk hun eigen biologische glazen in. De Heus maakt zich er daarom hard voor om de biologische markt te laten groeien, maar wel met behoud van deze goede samenwerking.

Veel ervaring

De Heus is al sinds de jaren negentig nauw betrokken bij de productie van scharrelvarkens. Uiteindelijk is de scharrelvleesketen opgegaan in de biologische keten. De biologische keten heeft zich, vooral onder regie van De Groene Weg, steeds verder ontwikkeld tot een professionele keten waarin op dit moment meer dan 100.000 biologische varkens per jaar geslacht worden. Naast De Groene Weg zijn er intussen ook andere marktpartijen die zich op de biologische markt begeven.

Anders dan regulier mengvoer

De productie van biologisch mengvoer mag alleen plaatsvinden in een gecertificeerde fabriek. Daarnaast mogen ook alleen biologische grondstoffen gebruikt worden. Deze zijn niet te vergelijken met de reguliere grondstoffen. Inzicht in de herkomst en de kwaliteit van biologische grondstoffen is van cruciaal belang om een uitgebalanceerd biologisch voerassortiment samen te stellen. Zo kunnen heel veel toevoegingen die in regulier varkensvoer zitten, door de SKAL-restricties niet in het biologische segment gebruikt worden. De afgelopen 25 jaar heeft De Heus samen met Van Gorp mengvoeders heel veel kennis opgedaan in het biologische segment. Deze samenwerking heeft ertoe bijgedragen dat De Heus zich succesvol heeft kunnen ontwikkelen en een marktaandeel heeft kunnen realiseren van meer dan 25%.

Het resultaat wordt bepaald door de samenhang tussen voer, gezondheid en management

De Heus kan in het biologische segment bogen op uitstekende technische resultaten waarbij meer dan 900 gram groei per varken per dag geen uitzondering is. Daarvoor zijn een aantal biologische varkensspecialisten verantwoordelijk die in staat zijn de juiste praktijkanalyses te maken en dit te vertalen naar de juiste voeding en gezondheidsaanpak. Wat betreft de gezondheid is het belangrijk te vermelden dat we hier belangrijke Management- instrumenten, die in het reguliere segment succesvol zijn gebleken, ook vertaald hebben naar het biologische segment. De Heus heeft daarvoor onder andere een eigen gespecialiseerde varkensdierenarts in dienst.

Professionalisering richting de toekomst

Recente marktontwikkelingen hebben ertoe geleid dat De Heus heeft besloten om zelf de regie in handen te nemen bij de productie van biologische voeders. Deze worden vanaf heden ondergebracht op de productielocatie in Balgoij. Alle biologische varkensvoeders worden daar onder de volledige regie van De Heus geproduceerd. Met de reeds opgedane kennis van de biologische grondstoffenmarkt, de uitgebreide onderzoeksmogelijkheden op de eigen laboratoria, het zorgvuldige productieproces en de kennis van de behoefte van het varken in alle productiestadia, zijn we klaar om nu en in de toekomst onze positie op de biologische markt verder te verstevigen.

De Heus verwacht dat de consumptie van biologisch vlees de komende jaren geleidelijk zal stijgen en dat dus ook de productie van biologisch varkensvoer zal toenemen. Met de nieuwe strategie kunnen wij onze biologische varkenshouders op de korte en langere termijn, nog beter helpen hun bedrijfsdoelstellingen te realiseren.