Varkens praktijkcentrum De Elsenpas groeit als kool!

21 oktober 2020
-
3 minuten

De Elsenpas is het nieuwgebouwde centrum voor praktijkonderzoek varkensvoeding in Beuningen. Er is een capaciteit voor 260 fokzeugen met biggen en 900 vleesvarkensplaatsen. Het doel van de Elsenpas is voedingsonderzoek waarmee direct een link gelegd wordt naar de dagelijkse praktijk. Door deze manier van werken kunnen de varkensspecialisten nog gerichtere voedingsadviezen geven aan klanten van De Heus. Bij een nieuwe stal is het altijd spannend hoe het gaat lopen, maar de eerste varkens groeien bijzonder goed.

Stal valideren in de eerste ronde

Eind 2019 zijn de eerste vleesvarkens opgelegd. In de eerste rondes zijn nog geen specifieke voerproeven uitgevoerd. Alles stond in het teken van de validatie van de stal. Dat wil zeggen dat de onderzoekers alles onder identieke omstandigheden wilden testen om te kijken of er geen afwijkingen in de stallen zitten om zo in de toekomst nauwkeurige uitspraken over de onderzoeken te kunnen doen. Op het bedrijf worden TN70 zeugen gekruist met een Tempo eindbeer. De varkens worden gehouden in kleine groepen met een vreetplaats per zes varkens. Hier is voor gekozen om ook kleine statistisch verschillen te kunnen vinden. Er wordt veel data verzameld van big tot en met slachten. Over de diverse trajecten is bijvoorbeeld de groei nauwkeurig in beeld gebracht.

1.063 gram groei per dag

Voor opleg is een inschatting gemaakt van de te verwachte voeropname op basis van diverse praktijkbedrijven. Vervolgens is met behulp van de rekentool GPS een voerschema en een mengtabel opgesteld. Op basis hiervan zijn drie standaard voersoorten ingezet uit de Topreeks. Uiteindelijk hebben de varkens een nette groei gerealiseerd van 1.063 gram in het traject 25-117 kilogram.

Alles moet kloppen

Niet alleen de juiste voerstrategie is belangrijk voor topresultaten. Er is ook veel aandacht besteed aan het (voer)management. Zo zijn de biggen opgelegd in warme en droge hokken. De verzorgers zorgden ervoor dat er bij aanvang van de ronde twee keer per dag wat voer onder in de bak stond om de varkens snel te leren om voer goed op te nemen. Ook is er de nodige aandacht geweest voor correcte klimaatinstellingen.

Hygiëne

De Elsenpas is opgestart met SPF-fokmateriaal. Om de gezondheidsstatus van het bedrijf te borgen is er een strenge interne, maar ook externe biosecurity. Zo zijn in de stal duidelijke kleurzones aangebracht om besmetting tussen leeftijdscategorieën te voorkomen. Ook zijn er duidelijke afscheidingen, zodat bijvoorbeeld chauffeurs bij het laden van de varkens enkel op de vuile weg blijven en er geen contact is met de stal.

Lange staarten

Varkens met intacte staarten zijn belangrijk voor de toekomst van de Nederlandse varkenshouderij. Daarom heeft de Elsenpas als een van de doelstellingen om, waar dat kan, te werken met varkens met intacte staarten. Tijdens de eerste ronde waren de staarten al veel langer dan normaal. Dit heeft niet tot extra problemen geleid. Het is een teken dat de varkens zich prettig en op hun gemak voelen en is daarmee een goede graadmeter voor het goed functioneren van voer en stal. Gecombineerd met de mooie groei, biedt dit goede perspectieven voor toekomstig onderzoek.